Algemeen:

1) Open een nieuwe professionele zichtrekening en kies eventueel een naam voor je bedrijf

2) Ondernemingsnummer aanvragen bij de kruispuntbank der ondernemingen.

3) BTW statuut onderzoeken en formaliteiten uitvoeren

3) andere instanties informeren ( FAVV - UNISONO - Vergunningen - GKS - Beroepsvereniging)

4) de zelfstandige aansluiten bij een Sociaal verzekeringsfonds eventueel onder een speciaal statuut.

5) Kan je genieten van overgangsbepalingen? Statuut bijberoep, springplank naar zelfstandigheid, transitiepremie

6)

7) Boekhouder zoeken en de samenwerking formaliseren.( mandaatbrief, opdrachtbrief)

8) e-Mandaten via de boekhouder opmaken 

9) Nadenken over de noodzaak voor een bescherming van de gezinswoning

10) Nadenken over digitalisatie en administratietools in overleg met je boekhouder

  •  Denk na over je documentenstroom ( contact - order - offerte - bevestiging - uitvoering - werk/leverbon - meerwerken - factuur - creditnota - betaling - rappelbeheer)
  • Denk na over je offerte en factuurvoorwaarden
  • heb je verplichte voorgedrukte kwitanties nodig?

11) Bank koppelingen voorzien ( CODA - CAMT)

  • Houdt de rekening van de onderneming zuiver en ALLEEN voor professionele                                 verrichtingen te gebruiken.
  • Stort alle CASH op de rekening van de zaak,
  • Koppel je  elektronische betalingen aan deze rekening
  • Deel alle rekeningen op naam van je bedrijf mee aan je boekhouder.

12) Verzekeringen overwegen ( BA, Brand, bestuurdersaansprakelijkheid,...)

13) Organisatie van je dagontvangsten plannen en dagelijks uitvoeren.

14) Organisatie van  Kas verrichtingen plannen

  • Tel je kassasaldo dagelijks (!)
  • Vermijdt cash betalingen
  • houd een kasboek bij, dit kan pragmatisch vermeden worden als de cash verrichtingen beperkt blijven.

15) 

16) 

17) Overdenk voorschot je iedere maand zal nemen van de bedrijfsrekening, hanteer hier een voorzichtigheidsprincipe.

18) Bezorg alle correspondentie van de overheid aan je boekhouder ( Vraag om inlichtingen, mededelingen, waarschuwingen,...)

19) Organiseer je onderneming, regelmatig, stipt en volgens de wettelijke bepalingen

20) Interessante topics.

 

Indien je van een ene onderneming(-svorm) overschakelt naar een andere onderneming(-svorm)

 

21) gebruik  de Checklist overname en stel de nodige facturen / contracten op.

22) Licht alle beroeps-relaties in van de nieuwe juridische entiteit met bijbehorende adres en financiële gegevens. ( klanten, leveranciers, contractuelen, werknemers, freelancers, beroepsbeoefenaars,...)

23) Laat al je domicilieringen/permanente opdrachten die beroepsmatig zijn overzetten op de nieuwe rekening van de zaak

24) Documenteer alle overgangsverrichtingen ( wie betaalde nog wat, waar werd welke bedrag gestort) en stort door waar nodig.

25) Mogelijks moet je de oude ondernemingsvormen vereffenen en/of stopzetten.