Vanaf 1 januari 2018 hebben zowel de FOD Financiën ([1]) als de RSZ ([2]) de bedragen van het voordeel van alle aard (VAA) voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde  PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement als volgt aangepast:

  • Laptop: 72 euro/jaar per toestel
  • Tablet, gsm of smartphone: 36 euro/jaar per toestel
  • Internetverbinding: 60 euro/jaar
  • Telefoonabonnement voor vaste of mobiele telefonie: 48 euro/jaar

Zijn er meerdere toestellen (bijvoorbeeld laptop, tablet en smartphone, smartwatch), dan geldt er een voordeel alle aard voor elk toestel. Het voordeel voor internet, daarentegen, zal slechts één keer toegepast worden, ook al gaat het om meerdere connecties. In dat geval worden de bedragen samengeteld.