Waarom een vennootschap?

 

Starten met een onderneming is belangrijke beslissing, het heeft een impact op je gezinsleven, uw carrière, uw inkomen, uw rechten in de maatschappij:

Een onderneming starten kan u op verschillende manieren organiseren, we wensen hier even stil te staan waarom er soms voor een vennootschap gekozen wordt en wat de voordelen zijn:

- U wenst je privé vermogen zoveel mogelijk af te schermen van eventueel tegenslag ( Beperkte aansprakelijkheid)

- U wenst duidelijk onderscheid te  maken tussen wat je als onderneming verdient t.o.v. je privé situatie ( Aparte rechtspersoon)
- U wenst discreet uw diensten aan te bieden; ( Besloten rechtspersoon)

- U wenst samen te werken met een andere zelfstandige op een duidelijke manier;

- U wenst investeerders te betrekken in je onderneming, en je wilt hun belonen, met een stuk van de winst ( dividend).

 

Het nadeel is wel dat dit een zeker engagement vereist, starten en stoppen van een vennootschap is duurder dan starten en stoppen van een eenmanszaak, Maak daarom een goeie afweging van de voordelen, nadelen en wensen van wat u wenst te bereiken met uw onderneming.

 

Een bijkomstig gevolg is dat een vennootschap ook een andere manier belastingen en kosten aftrek ondergaat, die meestal voordeliger is. Dit is slechts het geval als het beroepsinkomen van een betrokken partij theoretisch meer dan 50.000,00 voor belasting bedraagt, een vennootschap brengt immers ook hogere werkingskosten met zich mee.

 

Praktijkvoorbeelden: 

- u verdient op zelfstandige basis 80.000,00 euro ( na kosten, maar voor sociale zekerheidsbijdragen) en investeert van deze som steeds opnieuw een groot deel in uw zaak.

- U start naast uw job voor een werkgever een bijberoep, de inkomsten uit dit bijberoep zijn de moeite waard en u zou graag een groter rendement overhouden na belastingen en sociale kas, die in dit geval meestal een solidariteitsbijdrage is.

 

 

Winst van de vennootschap

- Salaris van de bestuurder    (optioneel >> personenbelasting)

Belastbare winst

- Vennootschapsbelasting 

- Liquidatieheffing

                                              - Roerende voorheffing                                            

Uitkeerbare winst voor de aandeelhouder(s)

 

Ook al heb je een vennootschap, kan het toch nog nuttig zijn om  een loon/wedde uit deze vennootschap te nemen, immers de personenbelasting heeft ook voordelen, afhankelijk van je situatie is een salaris noodzakelijk om je levensonderhoud op te vangen.

 

Er wordt getracht om op een evenwicht te creëren tussen wat is het inkomen van een aandeelhouder en wat is een salaris van een bedrijfsleider, hierbij is de nodige nuance in persoonlijke optimalisatie en onderbouw cruciaal. U mag niet vergeten de fiscale administratie meekijkt, zij  zal de toepassingen controleren en  rechten van "De Schatkist"  toetsen aan wat de wetgever bedoelt. Zij kan eventueel wets-misbruik inroepen, daarom mag de Fiscaliteit NOOIT de reden zijn om een vennootschap op te richten. we gaven bij de inleiding al enkele motieven.