Dit artikel behandelt "goederen die vanuit de belgische voorraad vertrekken met transportkosten door uzelf geregeld", anders wordt het veel complexer en volstaat dit artikel niet

 

Particulieren | Geen btw nummer:

 

Factureer je naar EU >> Altijd Belgische BTW tenzij je een drempel van 10.000,00 euro omzet naar buitenland EU zou overschrijden. Dan is er een btw tarief, per land van de unie, met een speciale BTW aangifte (*)

 

Factureer je naar de rest van de wereld >> In België is je verkoop vrijgesteld van btw Je moet hiervoor wel het nodige bewijs bijhouden (o.a. transportdocumenten, uitvoerdocument,..). In het niet-EU land waar de goederen afgeleverd worden gaat er een invoer moeten gebeuren. Wie er optreedt als invoerder hangt af van je verkoopsvoorwaarden. Sommige niet EU-landen verplichten in sommige gevallen de verkoper om de invoer te doen gevolgd door een lokale levering met btw in het land van aflevering. In de UK is dit bijvoorbeeld het geval voor zendingen met een intrinsieke waarde van minder of gelijk aan 135 pond. Ga hiervoor te rade bij je expediteur.

 

Btw-behandeling: dit betreft een levering die plaatsvindt in België (waar het transport aanvangt). Vermits de goederen door of voor jouw rekening worden getransporteerd naar een land dat geen deel uitmaakt van het EU btw-gebied is de verkoop vrijgesteld van btw. Je moet dit transport wel kunnen aantonen. Het is aangewezen om hiervoor het uitvoerdocument goed te bewaren. Jouw Belgisch btw-nummer, voorafgegaan door de code Y40, moet vermeld worden in vak 44 van het uitvoerdocument.

Factuur: je reikt een factuur uit vanuit je Belgisch btw-nummer zonder btw maar met de vermelding "vrijstelling btw - artikel 146 btw-richtlijn 2006/112/EC". Voor de algemene factuurvermeldingen klik hier.

Btw-rapportering in België:  rooster 47 btw-aangifte.

Opmerking: we gaan ervan uit dat de goederen voor uitvoer worden aangegeven bij een Belgisch douanekantoor (dit kan je zien in rooster 15 en 15a van het uitvoerdocument - klik hier voor een voorbeeld uitvoerdocument). 

 

Factureer je naar bedrijven buiten belgie:

Factureer je naar de EU: vraag hen btw nummer!

 

Btw-behandeling: dit betreft een levering die plaatsvindt in België (waar het transport aanvangt). Vermits je koper een geldig btw-nummer in een andere EU-lidstaat dan België heeft kan je de verkoop vrijstellen van btw. Je moet dan wel kunnen bewijzen dat de goederen vanuit België naar een andere EU-lidstaat zijn getransporteerd.

Het bewijs van transport kan je op drie manieren leveren:

 1. op basis van een geheel van documenten (vb. transportfactuur, CMR document)
 2. op basis van een bestemmingsdocument (hiermee creëer je een vermoeden in je voordeel - klik hier voor een template)
 3. op basis van 2 bewijsstukken van 2 onafhankelijke partijen (hiermee creëer je een vermoeden in je voordeel - klik hier voor meer info)


Factuur: je reikt een factuur uit vanuit je Belgisch btw-nummer zonder btw maar met de vermelding "vrijstelling btw - artikel 138 btw-richtlijn 2006/112/EC". Voor de algemene factuurvermeldingen klik hier.

Btw-rapportering in België

 • Btw-aangifte: rooster 46.
 • Intracommunautaire opgave: met code "L" (deze rapportering is een voorwaarde voor de btw-vrijstelling).
 • Intrastat verzendingen: indien je verzendingen 1 mio of meer per jaar bedragen.

Factureer je naar de rest van de wereld >> Idem als voor Particulieren – NIET EU

 

 

 

********************************************************************************************************************************** 

(*) De One stop Shop - Voor particulieren en een omzet op jaarbasis van EU afstands-verkopen van meer dan 10.000,00

 

Btw-behandeling: De micro-ondernemingsregeling kan niet worden toegepast omdat je de drempel overschreden hebt. Je rekent btw aan van de EU-lidstaat waar de goederen worden afgeleverd (dit is een intra-communautaire afstandsverkoop).
Elke EU-lidstaat kent verschillende verlaagde btw-tarieven. De producten waarop een verlaagd tarief mogelijk is verschillen per EU-lidstaat. Een eerste (niet bindende) indicatie kan je vinden via de database van de Europese Commissie. Bij twijfel of een verlaagd tarief kan worden toegepast, neem je best contact met ons. Indien gewenst, kunnen wij immers verder afstemmen met een lokale btw-specialist.

Factuur:

 • Als je kiest voor rapportering via de Unie OSS dan gelden de Belgische facturatieregels. Dit betekent:
  • Voor particulieren ben je in principe niet verplicht om een factuur uit te reiken. Er zijn hierop uitzonderingen voor de levering van bepaalde vervoermiddelen, levering van bouwmaterialen, etc. (zie artikel 1 KB 1 voor de volledige lijst).
  • In andere gevallen: geen specifieke vermeldingen. Voor de algemene factuurvermeldingen - klik hier.
 • Als je kiest voor individuele btw-nummers in de diverse EU-lidstaten waar je goederen aflevert dan zijn de facturatieregels van deze EU-lidstaat van toepassing. De verplichting tot het uitreiken van een factuur alsook de inhoud ervan worden bepaald door het land waar de goederen worden afgeleverd. Voor de algemene factuurvermeldingen op basis van de Europese richtlijn klik hier.


Btw-rapportering: 

 • Rooster 47 Belgische btw-aangifte (wereldwijde omzet - verkopen die plaats vinden in het buitenland)
 • Afhankelijk van je keuze: Unie OSS aangifte of lokale btw-aangifte in de EU-lidstaat van aflevering.

Opmerkingen:

 • Als je je Unie OSS nummer activeert ben je verplicht om al je intra-communautaire afstandsverkopen (i.e. B2C verkopen waarbij goederen met jouw tussenkomst van één lidstaat naar een andere gaan) alsook alle B2C diensten die plaatsvinden in een andere EU-lidstaat dan België via de Unie OSS aangifte te rapporteren. Je kan er met andere woorden niet voor kiezen om bijvoorbeeld B2C verkopen met afleveradres Duitsland nog wel via je Duits btw-nummer te rapporteren en de intracommunautaire afstandsverkopen met Oostenrijk via de Unie OSS
 • Als je kiest voor individuele btw-nummers in de EU-lidstaten waar je goederen aflevert dan moet je je lokaal btw-controlekantoor een melding sturen.

Als accijnsgoederen (alcohol, tabak, bepaalde energieproducten) worden geleverd aan een lid van de groep van 4 dan moeten zij hun btw-nummer activeren en een intracommunautaire verwerving rapporteren.

**************************************************************************************************************************************************

Deze regelingen geldt voor goederen met volgende kenmerken:

 • De verkochte goederen:
  • staan niet onder een douaneschorsingsregeling of onder de regeling btw-entrepôt
  • zijn geen gebruikte goederen, kunstvoorwerpen,voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten
  • zijn geen (onderdelen van) vliegtuigen of schepen
  • zijn geen goud of zilver
  • zijn geen nieuwe vervoermiddelen (i.e. voor landvoertuigen moet het voertuig dus meer dan 6maanden in gebruik zijn of meer dan 6000km op de teller hebben)
  • zijn geen accijnsgoederen (alcohol, tabak, of bepaalde energieproducten)
  • worden verkocht in hun huidige staat (ze worden bijvoorbeeld niet geïnstalleerd door de leverancier of verkoper)