Roerende verhuur

 

U kan investeringen die u persoonlijk hebt aangekocht, verhuren aan een vennootschap (bv. bureau, stoelen, kasten, pc, vergadertafel,...enz.) 

Dit kan ook onvoorzien  voorkomen wanneer u een bemeubelde woning verhuurt, ( bv verhuur van aan studentenkamer, Airbnb,...)

 

Indien u over de mogelijkheid beschikt om aan te kopen via een onderneming, zal dit in de meestal gevallen steeds voordeliger zijn gezien je zo de werkelijke kosten in mindering van je inkomsten kan brengen.

 

Kosten aftrekken:

verhuurt u meubilair? dan  is voor de verhuurder een roerend inkomen waarvoor een kostenforfait van 50% voorzien is

verhuurt u andere zaken? ( bijvb een personenwagen, camper) dan is er voor de verhuurder een kostenforfait van 15% aftrekbaar.

 

Belasting:

om het belastbaar bedrag in de personenbelasting te bepalen. Het netto-inkomen dat op deze manier bekomen wordt is afzonderlijk belastbaar aan 30%. Ook roerende huurinkomsten kennen dus een voordelig belastingregime.

 

Aandachtspunt:

is de huur verbonden met een huurovereenkomst voor een gebouw, dan kan u in één huurovereenkomst u de mogelijkheid  voorzien voor een opsplitsing tussen het roerende en onroerende gedeelte. Doet u dit niet, dan wordt 40% van de huurprijs verondersteld te zijn verbonden aan de  roerende verhuur en 60% op onroerende verhuur. ( belangrijk bij Airbnb en vakantieverhuringen.)