De beroepssyndicus

 

Een professioneel syndicus is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die zich binnen zijn beroepsactiviteiten (ook) bezighoudt met het beheren van de gemeenschappelijke delen binnen een gebouw of een groep van gebouwen die onder het dwingend stelsel van een gedwongen appartementsmede-eigendom ressorteren.

Vaak is deze beroepssyndicus een door het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) erkend vastgoedmakelaar-syndicus. Maar het uitoefeningsrecht is niet exclusief aan deze beroepsgroep voorbehouden.

Ook bij ons kan u terecht voor het beheer van uw gebouw.

Syndicus-werkzaamheden:

Administratief Beheer

 

Oproeping van de Algemene vergadering VME en uitvoering van haar beslissingen

Bewaren en archivering van documenten;

Briefwisseling met de VME;

Toezicht op de adequate verzekering van het gebouw.

 

 

Financieel Beheer

 

Vermogensbeheer VME ( werkkapitaal en reservekapitaal);

Voorbereiding jaarlijkse begroting ( lopende uitgaven, buitengewone kosten, oproep tot kapitaal inbreng);

Voeren van de boekhouding, opstellen individuele afrekeningen en invordering kosten.

Technisch Beheer

 

Onderhoud en herstellingswerken;

Opvolgen technische voorschriften en regelementen;

Opstellen budget en keuzevoorstellen aannemers;

Evaluatie van overeenkomsten inzake contracten van courante leveringen;

Vertegenwoordiging VME bij juridische procedures.