Gemengde btw-plichtige: Wat houdt dat in?

 

 

Als gemengde btw-plichtige kan de btw op uw investeringen en kosten slechts gedeeltelijk recupereren. Dit komt omdat u activiteiten hebt in uw onderneming die niet aan btw zijn onderworpen. Enkele voorbeelden zijn verhuur van woningen, aanbieden van verzekeringen, bankactiviteiten, syndicusactiviteiten,...

 
 

Er zijn 2 manieren om te bepalen hoeveel btw je kan recupereren: het Algemeen verhoudingsgetal en de toepassing van het werkelijk gebruik.

 

Werkelijk gebruik:


U gaat voor  voor elke factuur na of deze betrekking heeft op omzet met btw of op vrijgestelde omzet. De btw is dan alleen recupereerbaar als de factuur betrekking heeft op omzet met btw. Voor algemene onkosten die op beide soorten omzet betrekking hebben, moet u het recht op btw-recuperatie dan bepalen aan de hand van een bijzonder verhoudingsgetal dat in principe berekend wordt zoals het algemeen verhoudingsgetal, maar u mag ook andere verdeelsleutels gebruiken zoals tijdsgebruik, oppervlakte, Werknemers die zich specifiek met een activiteit bezighouden,...

 

De Btw Administratie  kan u verplichten om de regel van het werkelijk gebruik toe te passen, wanneer de toepassing van het algemeen verhoudingsgetal u een te hoog recht op btw-recuperatie zou verlenen. Zelf voor historische aftrek, mag zij de reeds gerecupereerde btw herberekenen volgens, deze soms minder voordelige, methode.

 

 

Sedert 2023 moet deze methode vooraf aangevraagd worden,  door het invullen van het BTW formulier 604B

Algemeen verhoudingsgetal:

 

Het algemeen verhoudingsgetal  is in principe de standaardmethode en wordt bepaald door een breuk:

aan btw onderworpen omzet van het ganse kalenderjaar

De totale omzet 

 

Uitzonderlijke opbrengsten, zoals de omzet die voortkomt uit de verkoop van een investering, komen niet in aanmerking voor de berekening van het algemeen verhoudingsgetal.

Opbrengsten uit onroerende verrichtingen, zoals de verkoop van grond, of financiële verrichtingen, zoals beurs- en kredietverrichtingen, worden in principe niet meegeteld bij de berekening van het algemeen verhoudingsgetal, tenzij die verrichtingen behoren tot een specifieke beroepswerkzaamheid van de onderneming. 

 

Bij beide methoden, wordt voor de btw met een gemengd karakter een afrekening toegepast:

Er worden gedurende het jaar voorlopige verdeelsleutels of verhoudingsgetallen toegepast.

in het begin van het volgend jaar als de omzet van het voorbije jaar definitief gekend is:

i.v.m. kosten van normale investeringen: De totale aftrekbare BTW wordt in 5 jaar en ieder jaar 1/5 afgerekend ten opzicht van het definitieve verhoudingsgetal.

i.v.m. kosten van grote investeringen in gebouwen: De totale aftrekbare BTW wordt in 15 jaar en ieder jaar 1/15 afgerekend ten opzicht van het definitieve verhoudingsgetal.

Kosten worden afgerekend, het is mogelijk hier vanaf te zien, als het verhoudingsgetal minder dan 10 procentpunten afwijkt, maar je dient de niet-aanpassing wel consequent te volgen.

 

Voorbeeld van de berekening: