Werken in de tuin

 

HOOFDREGEL levering van een goed: TARIEF VOLGT het binnenlands TARIEF VAN AANKOOP

 

 • Leveren van levende planten, aan particulieren of bedrijven:  aan 6%
 • Leveren van meststoffen aan particulieren of bedrijven: meestal 6% volg het tarief van de aankoop
 • Leveren van sproeistoffen aan particulieren of bedrijven: meestal 12% volg het tarief van de aankoop

 

HOOFDREGEL levering van de dienst “Tuinwerk”: ALTIJD 21% MAAR:

      

 

 • Tuinwerk met nieuwe beplanting: werk aan 21% en planten, plantgoed aan 6%
    Opgelet: Tuinen is ook een afgebakend begrip ( planten plaatsen aan een parking bij een gemeentehuis is geen tuin)

Renovatiewerken die zich in/rond de tuin afspelen:     

 • Toegangswegen aanleggen,  buitenterrassen en muurtjes voor zover zij grenzen aan de woning: kan aan 6%

                                                                           Op voorwaarde dat :      

een woning betreft ( minstens 50% bewoning)

EN

Deze ouder dan 10 jaar is

EN   

Je vermelding maakt op de factuur

                              Opgelet 2: zaaigoed: aan 21%

                                                                           Vb. Graszaad aan 21% en graszoden aan 6%

                              Opgelet 3: Valse planten: aan 21%

                                                                           Vb. Kunstgras aan 21%

 

 • Doorfactureren van sproeistoffen: aan 12%
 • Doorfactureren van gehuurd materiaal en materiaal onderhoud: aan 21%

Opgelet: tenzij inbegrepen in de voornoemde renovatiewerken, dan kan het mogelijks terug aan 6%

Vermeld het dan best niet apart op de factuur, want het wordt geacht inbegrepen te zitten in de renovatie.

                             

 • Rooien van bomen: aan 21%

Opgelet: kan aan 6%:

Vellen van een boom om er brandhout van te maken, dan kan dat dus in principe tegen 6%. Het vellen moet dan wel gebeuren door iemand die land- of bosbouwer is.

Opgelet: kan aan 6%

Om te gebruiken als planken, baddens,… maw  onbewerkt hout

    Opgelet:

    Het verkopen van planken ( vierkant gezaagd hout) is aan 21%

Opgelet: kan aan 6%

Verkopen van Brandhout: in bulk, per stére, per pallet, ongekliefd of gekliefd, al dan niet met vervoer.

 

Opgelet:

Hakselen is aan 21%

 

 

 • Verkopen van eigen stekken, beplantingen, bloemen: aan 6%

Opgelet 6: bij verkochte decoratie; aan 21%

 

 • Afsluitingen en omheiningen kunnen nooit tegen 6% btw gefactureerd worden. Ook toegangspoortjes in die omheiningen vallen buiten het verlaagd tarief - andere bouwwerkzaamheden in de tuin?

 

 

Op voorwaarde dat:

               De klant zijn BTW nummer meedeelt

               EN

               Deze recht op btw aftrek heeft ( check op: intervat, kbo, VIES,…)