Wat zijn de verschillen tussen een zelfstandige en een werknemer

 • Vrijheid en verantwoordelijkheid:

 

 

 

 

 

 • Kosten en lasten:

 

 

 

 

 

 

 

 • Bijdragen aan de sociale zekerheid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Moederschapsrust:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pensioenopbouw:

 

 

 

 

 

 

 

 • Arbeidsongeschiktheid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Vakantierecht:

 

 

 

 • Wat indien ik geen werk meer heb:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kinderbijslag:

 

 

 

 

 

 • Als zelfstandige geniet je een grote dosis vrijheid. Jij bepaalt wat je doet en wanneer – al zullen je klanten daar een grote impact op hebben. Keerzijde van de medaille: de risico’s draag jij.

 

 • Professionele kosten, lasten, bijdragen, belastingen ... het is jouw verantwoordelijkheid, jij moet zorgen dat je daarmee in orde bent. Jij betaalt sociale bijdragen en belastingen op je netto belastbaar inkomen na aftrek van je beroepskosten. Je kan dus wel beroepskosten inbrengen.

 

 • Jij bent verantwoordelijk voor de betaling van je sociale bijdragen (berekend op je netto belastbare bedrijfsinkomsten) en dus voor de opbouw van je sociale zekerheidsrechten. Je moet je daarvoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

 

 

 

 • Als zelfstandige heb je recht op maximaal 12 weken (3 + 9) moederschapsrust (13 bij een meerling). Via het ziekenfonds ontvang je een wekelijkse moederschapsuitkering (een forfaitair bedrag).  Ook kan je na een bevalling gratis dienstencheques aanvragen via je sociaal verzekeringsfonds. Deze cheques dienen om je te ondersteunen tijdens je bevallingrust en bij je werkhervatting.

 

 • Jouw pensioen wordt op dezelfde manier berekend als dat van een werknemer: op basis van de betaalde sociale bijdragen en het aantal loopbaanjaren. Maar als zelfstandige betaal je meestal minder sociale bijdragen, waardoor je pensioen ook lager uitvalt. Een vrij aanvullend pensioen is een optie

 

 • Bij ziekte of ongeval krijg je vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een uitkering, op voorwaarde dat je langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt bent. De uitkering bestaat uit een forfaitaire dagvergoeding (bedrag afhankelijk van de gezinssituatie). Een ongevallenverzekering heb je als zelfstandige niet. Zelf een verzekering afsluiten voor een gewaarborgd inkomen kan je zeker overwegen.

 

 • Geen betaalde vakantiedagen.

 

 

 •  Werkloosheidsuitkeringen voor een zelfstandige zijn er niet.

 

 • Bij faillissement, een gedwongen onderbreking of een stopzetting wegens economische moeilijkheden kan je wel een beroep doen op een overbruggingsrecht. Je kan per gebeurtenis maximaal 12 maanden een overbruggingsuitkering krijgen. De totale duur over je volledige loopbaan bedraagt maximaal 24 maanden, op voorwaarde dat je gedurende minstens 60 kwartalen pensioenrechten als zelfstandige hebt opgebouwd

 

 

 

 

 • Recht op kinderbijslag
 • Als werknemer oefen je je beroep uit in het kader van een arbeidsovereenkomst, in naam en voor rekening van je werkgever. Die draagt alle risico’s.

 

 

 • Jij krijgt je nettoloon gestort. Jouw werkgever heeft dan al de voorafbetaling van je belastingen geregeld en ook de andere kosten en lasten zijn voor hem.  Als werknemer worden er in  praktijk enkel forfaitaire beroepskosten verrekend.. 

 

 

 • Je sociaal statuut wordt voor jou geregeld. Elke maand houdt je werkgever, in de praktijk meestal via een loonsecretariaat, jouw persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen in op je (bruto)loon en stort die door aan de RSZ. (Daarbovenop betaalt hij ook nog patronale sociale zekerheidsbijdragen op jouw loon).

 

 • Als werkneemster krijgt je bij de geboorte van je kindje 15 weken moederschapsrust. De eerste maand na de bevalling krijg je 82% van je brutoloon, de tweede maand 75%

 

 

 

 

 

 

 

 • Een werknemer betaalt meer sociale bijdragen, hierdoor ontvang je meestal ook meer pensioen dan was je zelfstandige geweest. Het minimumpensioen ligt wel op min of meer gelijk

 

 

 

 

 • Als werknemer krijgt je al vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid van je werkgever een gewaarborgd inkomen. Vanaf dag 31 neemt het ziekenfonds over en krijg je een uitkering (percentage van een begrensd maandloon). Een arbeidsongeval of een beroepsziekte geeft recht op een uitkering via de arbeidsongevallenverzekering van je werkgever of van het Fonds voor Beroepsziekten.

 

 • Jij hebt betaalde vakantie, meestal bouw je deze rechten op in je vorig kalenderjaar.

 

 • Je kan rekenen op een werkloosheidsuitkering mocht dat nodig zijn. Meestal omdat je ontslagen wordt door je werkgever. Je kan dit recht verliezen als je zelf een contract verbreekt of een contract opzegt met onderling akkoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Recht op kinderbijslag

 

 

 

 

je bouwt deze rechten op als zelfstandige door sociale bijdragen te betalen