Loon nemen als bedrijfsleider van een vennootschap

 

Vul dit formulier in om een wedde berekening te bekomen.

 

In tegenstelling tot voorschotten die je uit een eenmanszaak neemt, zijn voorschotten die je uit een vennootschap neemt als  vergoeding voor arbeid-prestaties of een bestuurdersmandaat afzonderlijk belastbaar als LOON bij de ontvanger, in zijn eigen belastingstelsel.

Voor de vennootschap is dit een aftrekbare KOST, door loon te nemen betaalt een vennootschap dus minder belastingen.

Bedrijfsleidersloon ontrokken aan een vennootschap wordt belast als beroepsinkomen in de personenbelastingen en ondergaat sociale-zekerheidsbijdragen. Deze twee lastenstelsels komen snel op een aanslag die hoger is dan de belastingstarieven in de vennootschapsbelasting.

 

Daarom is het zoeken naar een evenwicht tussen fiscale besparing en evenwaardig/volwaardig bijdragen aan een gezinsbudget een oefening die je best doet in overleg met een proffesioneel, een lage wedde is fiscaal gezien optimaal, maar is niet de enige factor die belangrijk is.

 

Hoe wordt je belast:

Brutoloon

+ Voordelen van alle aard

- Bedrijfsvoorheffing
------------------
Belastbaar Netto (*)
+ Extra legale Vergoedingen

- Voordelen alle aard die geen Cash bedrag zijn
----------------------------------------------
Uit te keren bedrag | Voorschotten

- Bestanddelen die geen loon zijn

- Betaalde sociale bijdragen

( wettelijke provisies, afrekeningen, betaald achterstallen, spontane reservere)

- Vrij aanvullend pensioen

- 3% Kosten forfait - of werkelijke beroepskosten.
---------------------------------------------------------------------
Netto belastbaar inkomen onderworpen aan de PB

Vanzelfsprekend: hoe hoger het netto loon is dat je wilt, hoe hoger de belastingdruk in de personenbelastingen. 

Loon
PDF – 713,4 KB 115 downloads
Loon
Excel – 18,5 KB 106 downloads