Bijhouden van de ontvangsten:

Het dagontvangstenboek is een (niet losbladig !) boek waarin de ontvangsten globaal van dag tot dag worden ingeschreven.  Elke globale inschrijving dient  verantwoord te worden door gedetailleerde stukken. (Verkoopbonnen, kastickets, Z-Tickets, Kassa detailrollen, enz…)

 

Zo bepaalt het BTW-Wetboek dat het totale bedrag van de dagontvangsten van dag tot dag ingeschreven moet worden in het dagboek van ontvangsten. Een afzonderlijke inschrijving is vereist voor de ontvangsten ten gevolge van levering van goederen met een waarde van meer dan 250,00 EURO per eenheid tenzij een duidelijk verantwoordingsstuk wordt opgesteld waaruit de aard van het verkochte goed blijkt.

 

Algemene voorschriften voor het bijhouden van het dagontvangsten boek:

 • de inschrijving moet dagelijks geschieden
 • Ook sluitingsdagen en dagen zonder ontvangsten schrijft u best in als 0-omzet 
 • de inschrijving moet per BTW-tarief geschieden
 • de inschrijving mag niet geschieden op losse bladen (dus manueel inschrijven of print financiële verslagen inplakken)
 • het dagboek moet voorafgaand genummerd zijn
 • het dagboek wordt per twaalf maanden gehouden
 • het dagboek en de verantwoordingsstukken moeten op de bedrijfszetel TEN ALLE TIJDE zelf worden gehouden, tot drie maanden na afsluiting
 • een dagboek moet per bedrijfszetel worden gehouden
 • per aangifteperiode moet het totaal worden overgebracht naar een centralisatieboek >> dit gebeurt in de boekhouding
 • Maak je een factuur? Dan moet dit bedrag niet in het dagontvangstenboek vermeld worden. Mogelijks moet je wel een correctie uitvoeren om te voorkomen dat omzet dubbel aangerekend wordt ( via factuur en via opname in Z-totaal)

Koninklijk Besluit nr. 1 met ingang van 1 april 2002

 

Wanneer er geen aparte verantwoordingsstukken (kastickets, verkoopbonnen, achterliggende agenda …) zijn dan dient elke handeling apart in het dagontvangstenboek te worden vermeld.   Voor kledingverkoop kunnen aparte verantwoordingsstukken worden bijgehouden worden in de vorm van de kledingticketten vastgeniet op een blad dewelke dag per dag worden bijgehouden.

 

Indien de inschrijvingen in het dag ontvangstenboek niet volgens de voorgeschreven wijze gebeuren, dan is de boete  minimaal 125,00 EUR per overtreding. MAAR DIT KAN OPLOPEN TOT DUIZENDEN EURO’S

Er zijn tegenwoordig ook elektronische oplossingen, informeer u bij ons naar de mogelijkheden.

 

TIP om je boekhouding gemakkelijker te maken

Wil je dat je dagontvangsten ook automatisch doorstromen naar de boekhouding? Maak dan in je facturatie tool een interne factuur

 • Maak een particuliere klant DAGONTVANGSTEN, voor verzendmethode kan je "email" kiezen en naar je eigen emailadres sturen als "backup";
 • Boek per factuurlijn de detailkollomen van je dagontvangstenblad; 0% 6% 12% 21% enz...;
 • Verstuur het document;
 • je kan eventueel een foto van je dagontvangstenboek-blad  toevoegen als bijlage.

 

Hebben we je ook geadviseerd om een kasboek bij te houden? Dan is Scrada wellicht de oplossingen, om deze oplossing te krijgen overleg je best met ons.

 

Ook het portaal Billit heeft een deels-geintegreerd dagontvangsten boek, Gebruik de functie dagontvangsten / kasboek van Billit wel altijd in combinatie met de papieren versie van het dagontvangsten / kasboek.