Bijverdienen zonder zelfstandige te worden

 

Als u boven op uw werk in loondienst iets wilt bijverdienen, kunt u een activiteit in bijberoep uitoefenen. Maar aan het statuut van zelfstandige in bijberoep zijn best wel wat fiscale en sociale verplichtingen verbonden. Toch zijn er enkele mogelijkheden om tegen een gunstig fiscaal en sociaal tarief bij te klussen zonder dat u daarvoor zelfstandige hoeft te worden. 

https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/een-eigen-zaak-starten/bijverdienen-zonder-zelfstandige-te-worden

 

Occasionele activiteit

Als u een bepaald inkomen verwerft uit een activiteit die losstaat van uw beroep en die occasioneel is, dan wordt dat in principe beschouwd als een ‘divers inkomen’. Bijvoorbeeld: u bent ambtenaar, u bent vogelspotter in uw vrije tijd en u geeft daarover eenmalig een lezing, waarvoor u vergoed wordt.

De inkomsten uit zo’n occasionele activiteit geeft u gewoon aan bij de fiscus, onder de rubriek ‘Diverse inkomsten’ van de belastingaangifte. Die inkomsten worden belast tegen 33%, tenzij de marginale belastingvoet lager ligt. In dat geval wordt de marginale belastingvoet genomen. Bij een occasionele activiteit kunt u trouwens geen factuur opmaken, wel een onkostennota.

het opmaken van een contract die de spelregels duidelijk aflijnt is een must.

 

Grijze zone

Hou er rekening mee dat de kwalificatie als occasionele activiteit voor interpretatie vatbaar is en u al snel in een grijze zone kan doen belanden. Als de fiscus of het RSVZ uw activiteit niet als occasioneel aanvaardt (bijvoorbeeld omdat u jaren na elkaar telkens dezelfde bijverdienste hebt), zal die bijverdienste als beroeps­inkomen geherkwalificeerd worden.


In dat geval zal de belasting meestal hoger uitvallen en kunnen er nog sociale bijdragen verschuldigd zijn, allemaal met terugwerkende kracht. U zult zich dan moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds of, in het ergste geval, ook nog een boete moeten betalen.

 

Particuliere verkopen

Als particulier kunt u altijd uw eigen ‘private overschotten’ verkopen. Het gaat dan om overschotten die ‘het normale beheer van een privaat patrimonium niet te buiten gaan’. 

Concreet gaat het om goederen die u als particuliere verkoper niet hebt aangekocht, geproduceerd of gekweekt met het oog op de verkoop.  U verkoopt bijvoorbeeld uw tweedehandskleding via een app.  Dat houdt ook in dat u bijvoorbeeld niet zomaar tweedehandskleding mag inzamelen om die daarna te verkopen.

Overigens geldt ook in deze gevallen dat een particulier de eigen goederen alleen mag verkopen als de verkoop occasioneel blijft.

 

Niet-commerciële verkoop

De Vlaamse overheid heeft een aparte regeling uitgewerkt voor occasionele verkopen zonder commercieel doel, zoals de verkoop met een menslievend, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ten voordele van de natuur, een humanitaire catastrofe, een ramp of bij belangrijke schade. Zullen activiteiten worden niet beschouwd als handel drijven, waardoor u geen zelfstandige statuut hoeft te hebben. U hebt dan wel een vergunning niet-commerciële verkoop(opent in nieuw venster) nodig.

De verkoop mag plaatsvinden op om het even welke plaats, zolang u van de gemeente de toestemming hebt om die plaats in te nemen, of van de eigenaar bij het gebruik van een private plaats (bijvoorbeeld bij een verkoop aan een stand in de supermarkt).

Voor online verkopen voor het goede doel hebt u geen vergunning nodig.

 

Kunstenaarsvergoeding

Artistieke prestaties in opdracht kunt u laten vergoeden via de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR). Dit is een all-in kostenvergoeding die u niet kunt combineren met een andere kostenvergoeding (zoals afgelegde kilometers):

  • maximaal 130,79 euro per dag per opdrachtgever
  • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever
  • niet meer dan 30 dagen per jaar
  • maximaal 2.615,78 euro per jaar.

Om van die regeling gebruik te kunnen maken, moet u in het bezit zijn van een kunstenaarskaart(opent in nieuw venster).

 

Flexi-job

Met een flexi-job kunt u, op voorwaarde dat u elders een hoofdjob hebt, iets bijverdienen zonder daarvoor fiscaal gestraft te worden. Als flexi-jobwerknemers betaalt u geen belastingen op uw flexi-loon en bouwt u toch sociale rechten op. Ook voor de flexi-jobwerkgever is het systeem zeer voordelig, want hij betaalt een eenmalige patronale bijdrage van 25 procent.

Alleen werkgevers in de horeca of de detailhandel (onder meer bakkers, slagers, grote warenhuizen, winkelketens, buurtsupermarkten, kappers…) mogen gebruik maken van flexi-jobs.

  1. Alleen in horeca of detailhandel
    Uw brutoloon is gelijk aan uw nettoloon
     

Verenigingswerk en deeleconomie

Er bestaat een fiscaal gunstregime voor verenigingswerk in de sport en de socioculturele sector en voor wie bijverdient in de deeleconomie. Voor occasionele klussen tussen particulieren is dat gunstregime er niet meer.

Verenigingswerk

Verenigingswerk is een arbeidsstelsel waaronder verenigingen zonder winstoogmerk en openbare instellingen werknemers kunnen aanwerven voor tijdelijke activiteiten.

Het arbeidsstelsel voor verenigingswerk geldt in de sociaal-culturele sector en in de sportsector. Op de website Verenigingswerk.be vindt u een overzicht van wie verenigingswerk mag doen en voor welke activiteiten(opent in nieuw venster).

Activiteiten via een erkend deeleconomieplatform

Iedereen mag via een erkend deeleconomieplatform(PDF bestand opent in nieuw venster), zoals Deliveroo of UberEats, Ringtwice zijn diensten aanbieden aan particulieren. Ook zelfstandigen, op voorwaarde dat ze een andere activiteit uitoefenen dan hun hoofdactiviteit.

 

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is in principe geen manier om bij te verdienen. Vrijwilligers werken per definitie onbetaald. Ze mogen wel een onkostenvergoeding(opent in nieuw venster) ontvangen, maar volgens strikte regels.