Intracommunautaire handelingen:

Een overzicht die de meest voorkomende goederenverkoop behandelt vindt je in dit artikel

Voorwaarden intracommunautaire handelingen:

 • De Belgische partij is btw-plichtig
 • De buitenlandse partij is btw-plichtig, check dus het btw nummer in de VIES databank.
 • Er staan dus steeds 2 BTW nummers op de verbonden factuur.
 • De buitenlandse partij situeert zich in een andere EU-lidstaat
 • De goederen moeten België effectief verlaten, of naar België komen uit een andere lidstaat.


Wanneer deze bovenstaande voorwaarden niet vervuld zijn, dan zal de verkoper niet vrijgesteld zijn. Dit heeft als gevolg dat er Belgische btw op de factuur wordt aangerekend.

 

Wat is een intracommunautaire verwerving?

 

Ontvangt u facturen uit andere EU lidstaat?  Vraag steeds een factuur met verlegging van de heffing vragen, u dient immers niet het buitenlandse tarief te betalen maar de Belgische btw, op voorwaarde dat u BTW plichtig bent en u aankoopt voor uw beroepsactiviteit.

 

Onterecht betaalde btw terugvragen

Wanneer je btw hebt betaald in een andere lidstaat van de EU, heb je de mogelijkheid om deze btw terug te vragen. Je onderneming mag dan wel niet geregistreerd zijn in deze lidstaat voor btw doeleinden. Je kan dan via het Belgische intervat portaal deze btw terugvragen. De teruggave kan tot uiterlijk 30 september van het volgend jaar teruggevraagd worden. facturen in 2021, kan je tot 30 september 2022 een teruggave vragen.

 

Btw-vrijstelling ten onrechte toegepast?

Wanneer de vrijstelling ten onrechte werd toegepast zal er in eerste instantie toch Belgische btw verschuldigd zijn. Dit wordt dan verhoogd met interesten en een boete. U kunt de boete vermijden door spontaan recht te zetten en een bijzondere btw aangifte in te dienen.

 

 

  Wat is een intracommunautaire levering?


  Een intracommunautaire levering bestaat uit verschillende onderdelen 

  Een intracommunautaire levering vindt plaats wanneer een btw-plichtige verkoper goederen verkoopt aan een btw -plichtige koper. De btw -plichtige koper dient een geldig btw -nummer mee te geven uit een andere EU-lidstaat. Daarnaast dienen de goederen effectief worden vervoerd naar een andere EU-lidstaat. Wanneer deze voorwaarden zijn vervuld kan de intracommunautaire levering worden vrijgesteld van Belgische BTW onder artikel 39 bis W.BTW.

   

  Tekst op de factuur bij intracommunautaire levering?


  In geval van een BTW vrijstelling dien je dit altijd te vermelden op de factuur. Aangezien er bij een intracommunautaire levering (mits aan de voorwaarden voldaan) wordt gefactureerd zonder BTW dien je dit ook te vermelden. De tekst die je moet vermelden is: 'BTW verlegd"

   

  Hoe werkt de intracommunautaire btw regeling?

   

  Zoals reeds vermeld moeten bepaalde voorwaarden voldaan zijn alvorens je kan spreken over een vrijgestelde intracommunautaire levering. Deze voorwaarden worden hieronder nogmaals individueel uiteengezet. Een belangrijke vraag die hieruit voortkomt is: 

   

  Een intracommunautaire levering heeft vooral effect op de BTW- administratie. Op deze handeling wordt immers geen BTW geheven. We weten al dat er geen btw-percentage zal worden toegepast op de factuur. Wel moet je dit noteren en het desbetreffende wetsartikel erbij schrijven.

   

  Hoe werkt dit boekhoudkundig?

  Aangezien er geen btw op de factuur vermeld staat moet je enkel de verkoop zelf boeken. Je moet ook geen BTW doorstorten. In de btw-aangifte zal dit wel worden opgenomen waarover later meer.

  Hoe corrigeren bij fout?

  in principe moet u:

  • Een creditnota maken/vragen om de oorspronkelijke factuur te neutraliseren
  • De onterecht ontvangen of betaalde BTW terugstorten of terugvragen bij jouw professionele relatie
  • Een nieuwe facturen maken vragen zonder BTW en met de vermelding “ BTW VERLEGD”

   

  Bewijsstukken van intracommunautaire levering:


  Een van voorwaarden om te kunnen spreken van een intracommunautaire levering is dat de goederen effectief het land moeten verlaten. Een manier om dit aan te tonen is de transportdocumenten van de transportfirma te laten zien. Wanneer de binnenlandse onderneming het transport regelt is dit redelijk eenvoudig. Wanneer daarentegen de buitenlandse firma voor het transport zorgt dient er een bestemmingsdocument opgemaakt te worden. Deze bestemmingsdocument dient onderstaande vermeldingen te hebben.

  • De naam, het adres en het BE-nummer van de leverancier
  • De periode waarop het document betrekking heeft
  • Beschrijving van de geleverde goederen
  • De plaats waar de goederen aankomen (binnen de gemeenschap maar buiten België)
  • De datum van de ontvangst van de geleverde goederen
  • De overeengekomen prijs van de geleverde goederen