Fietsvergoedingen

 

U kunt uzelf als bedrijfsleider en uw werknemers een van belasting en sociale kas vrijgestelde kilometervergoeding toekennen voor de met de fiets (incl. speedpedelecs) gedane verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling. Voor u als werkgever/vennootschap zijn deze kosten voor 100% aftrekbaar. U moet wel het totale aantal per fiets afgelegde kilometers en het totale bedrag van de vergoeding opnemen op de fiscale fiche (281.10 voor werknemers, 281.20 voor bedrijfsleiders).

 

Hogere maximale fietsvergoeding. Vanaf inkomstenjaar 2024 zou de maximaal vrijgestelde vergoeding € 0,35 per km bedragen (tegenover € 0,27 per km in 2023), 

 

Jaarplafond. Vanaf inkomstenjaar 2024 is er een jaarplafond van € 2.500.  Dit komt overeen met een afstand van 7.142 km per jaar, gerekend met een fietsvergoeding van € 0,35 euro per km. Voor 2024 was het aantal kilometers onbeperkt!

Voordelen = strikte boekhouding bijhouden! Vul consequent de Excel in bijlage in en bezorg ons deze periodiek