Gratis energiekosten

Sinds 1 januari 2022 kan de forfaitaire waardering voor het kosteloos verstrekken van energiekosten enkel nog worden toegepast wanneer de verstrekker van het voordeel ook het onroerend goed ter beschikking gesteld aan de bedrijfsleider wordt verleend. Dit kan zowel om een zelf aangekocht pand gaan of een pand dat de vennootschap huurt om de bedrijfsleider onderdak te geven.

voor de jaar-bedragen verwijzen naar deze database.

Indien de bijkomende voorwaarde niet is vervuld, zullen de voordelen alle aard voor verwarming elektriciteit voortaan gewaardeerd worden volgens de werkelijke waarde. dus een beredeneerde inschatting van het privaatgebruik is dan noodzakelijk

 

waterverbruik

Betaalt de vennootschap  ook de waterfactuur, dan zal het ‘werkelijk privéverbruik’ als voordeel moeten worden aangerekend. Stel dat de woning 15% privé gebruikt wordt, dan zal het voordeel 15% bedragen van het werkelijke bedrag van de waterfactuur.  

 

energiezuinige woning

Ligt de elektriciteits- en/of verwarmingsfactuur op jaarbasis lager dan het forfaitair vastgesteld voordeel alle aard omdat de woning voorzien is van energie besparende uitgaven zoals zonnepanelen? Dan moet je nog het minimale voordeel toe passen!

 

 Je kan je dan ook de vraag stellen of je de verwarming en elektriciteit in dat geval niet beter op naam van de privé persoon laat zetten en niet op naam van de vennootschap. De vennootschap dan een vergoeding betalen het professioneel gedeelte van deze kosten.