De aannemer (aannemer die de aangifte doet) op wie de opdrachtgever (bouwheer) een beroep doet om, tegen een prijs, geviseerde werken uit te voeren of te laten uitvoeren moet de werken melden en alle inlichtingen betreffende de bouwplaats, de opdrachtgever en de eventuele onderaannemers verstrekken.

Opmerking: Onder geviseerde werken wordt verstaan de werken die vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969.

De melding moet gebeuren voor de aanvang van de werken.

Checkin@Work

Werfmelding

Checkinhoudingsplicht