De personenbelasting:

 

Op een groot deel van uw inkomen betaalt u behoorlijk wat belastingen. 

 

U betaalt mogelijk tussen de 25% en 50% belastingen. Dit komt omdat de belastingen progressief worden berekend: Niet iedere euro van het beroeps-inkomen word op dezelfde manier belasting, alles hangt af van het soort inkomen en hoe hoog je inkomen is.

 

De belastingschijven:

  • Op de eerste schijf tot BRUTO +- 16.000,00 betaal je 25 % belastingen.
  • Op de tweede schijf tussen BRUTO +- 16.000, 00 en 27.000,00 betaal je reeds 40% belastingen
  • Op de derde schijf tussen BRUTO +- 27.000, 00 en 47.500,00 betaal je  45% belastingen
  • Van alles wat je meer verdient dan Bruto +- 47.500,00 op een jaar zal je 50% belastingen betalen

 

Het belastingvrij minimum:

Naast de belastingschijven speelt er nog een extra regel, namelijk dat van het belastingvrij minimum. Iedereen krijgt een deel van zijn beroepsinkomen onbelast. Op heden is dit +- €9.000,00. Dit bedrag kan verhoogd worden in functie van het aantal personen ten laste, heb u kinderen? dan kan u  dus een grotere belastingvrije som krijgen.

 

Cumul met andere vormen van inkomen:

Stel dat u ook een bijberoep uitoefent, waarbij u 10.000,00 verdient. U zal  daarop ook personenbelastingen moeten betalen.

Op het deel van de winst in bijberoep is de kans dus reëel dat u meer dan 50 % zal moeten betalen aan belastingen en sociale bijdragen.

Belastingkrediet, belastingaftrek, belastingverhogingen, kosten aftrekken:

U kan soms beroep doen op belastingverminderingen, op een vermindering te krijgen moet je meestal een attest kunnen voorleggen.

Daarnaast kan u soms ook genieten van een kosten aftrek, gebaseerd op een forfait of door je werkelijke beroepskosten te bewijzen.

 

Voorafbetaling en bedrijfsvoorheffing:

Hoe komt het dat sommigen meer belastingen moeten betalen dan anderen, en weer anderen terugkrijgen? Dit komt door wettelijke regels en spontane stortingen die sommigen reeds voorzien tijdens het jaar waarin er verdient wordt:

  • In functie van je loon is een werkgever, verplicht om een stuk van je BRUTO-loon reeds aan de belastingen te betalen als bedrijfsvoorheffing.
  • Een vooruitziende onderneming, zal in samenspraak met de accountant ook steeds een voorafbetaling betalen om zo de belasting afrekening te milderen.

 

 

 

Deze uitleg is een vereenvoudiging van de realiteit om de hoofdprincipes uit te leggen, de  werkelijk berekening  is complex en individueel te berekenen. Doe hiervoor beroep op ons als belastingadviseur; door ons  in te lichten via een vragenlijst, kan u zich ervan vergewissen dat u niets over het hoofd ziet.

 

Klik hier naar het formulier voor de Personenbelasting Inkomstenjaar 2022 aan te geven in aanslagjaar 2023