De Winwinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van 5 - 10 jaar
Als kredietnemer kunt u tot maximum 300.000 euro lenen. Elke kredietgever kan maar maximum 75.000 euro ontlenen
De rentevoet vindt u terug op: https://www.pmv.eu/product/winwinlening/


Verschillende aflossingsmogelijkheden zijn mogelijk –maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks éénmalige aflossing .

Om een zicht te hebben op het aflossingsbedrag, maak hier de simulatie

Niet geschikt voor aandeelhouders en bestuurders van de onderneming die een win-winlening wenst af te sluiten.

 

Boven de interest krijgt de kredietgever een belastingskorting van 2,5% op het nog niet terugbetaalde kapitaal en een garantie tegen faillissement.

Ik wens hulp om een win-winlening aan te vragen

Win Win Lening Een Voorbeeld In De Praktijk
Excel – 18,6 KB 89 downloads