Fisc West KM Onkosten VERGOEDING V 20240515 Xlsx
Excel – 15,4 KB 40 downloads

KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER - DAGVERGOEDING

 

https://blog.forumforthefuture.be/nl/article/circulaire-2023c5-over-de-vergoedingen-voor-verblijfkosten-in-belgie/17480

 

Bestuurders van vennootschappen kunnen zichzelf een dagvergoeding toekennen. Om hoeveel gaat het en wat zijn de spelregels?

Forfaitaire dagvergoeding. Maken bedrijfsleiders een dienstverplaatsing van minstens zes uur, dan mogen zij zich een forfaitaire dagvergoeding uitkeren voor kleine kosten onderweg. Deze kost is volledig aftrekbaar voor de vennootschap en de bedrijfsleider wordt er niet op belast zolang die vergoeding niet hoger ligt dan wat federale ambtenaren krijgen voor hun dienstreizen. Hetzelfde principe geldt voor de forfaitaire vergoedingen die men aan zijn personeel toekent.

Vandaag heb je recht op 20.80 euro per dag. Is men (bijna) dagelijks op de baan, dan mag men het maximumbedrag van €  (20.80 x 16) per maand toekennen.

 

Voor werknemers beperkt men het bedrag echter best tot € 17 per dag, zijnde het bedrag dat de RSZ hanteert. Geeft men ook maaltijdcheques, dan moet men deze € 17 bovendien verminderen met het werkgeversgedeelte van deze cheques.

 

Hogere werkelijke kosten? Indien u kunt aantonen dat de werkelijk gedragen kosten hoger liggen dan deze forfaitaire bedragen, dan mag men nog steeds dit hogere bedrag uitbetalen.

 

's Middags op restaurant gaan? U kan de vergoeding best niet toepassen indien de  verplaatsing aanleiding geeft dat de vennootschap of een derde de kost van de maaltijd op zich neemt (vb. gratis maaltijd aangeboden door een klant);

 

40- dagen regel: Test altijd of je 'vreemde' werkplek wel een vreemde werkplek is en geen "vast plaats van tewerkstelling"!

 

Voordelen = strikte boekhouding bijhouden! Vul consequent de Excel in bijlage in en bezorg ons deze periodiek

 

Krijg je ook maaltijd cheques? Trek dan je waarde van de maaltijdcheque af van dit bedrag