Verhuren van een deel van je huis aan je vennootschap

 

Heeft u één of meerdere ruimtes in uw woning die u voor uw beroep gebruikt? Dan kan u deze verhuren aan uw vennootschap. De huur die u hiervoor als eigenaar ontvangt wordt fiscaal gunstig belast. .

Voorwaarden

Er zijn  beperkingen gesteld om te vermijden dat een bedrijfsleider teveel huur aan zijn vennootschap zou vragen.

De huur mag niet  hoger zijn dan 5/3de van het gerevaloriseerde kadastraal inkomen van de verhuurde ruimtes. Voor inkomstenjaar 2022 bedraagt de revalorisatiecoëfficient 4,86.

Wordt deze grens overschreden, dan wordt de overdreven huurprijs geherkwalificeerd voor het gedeelte van de huur dat de grens overschrijd

 

Belasting

Zowel een bezoldiging als huurinkomsten zijn in hoofde van een bedrijfsleider onderworpen aan de progressieve tarieven in de personenbelasting, maar het voordeel van een onroerend huurinkomen is dat een kostenforfait van in principe 40% wordt toegepast en er bovendien geen sociale bijdragen op verschuldigd zijn.

Tevens kan je interesten van leningen voor de aankoop, het bouwen of het verbouwen van vastgoed aftrekken van het totale belastbare onroerend inkomen, waardoor u het belastbaar inkomen kan verminderen of mogelijks zelfs kan herleiden naar nul euro.

 

De vennootschap kan de huur als kost volledig aftrekken. Vereist is wel dat de huurprijs die de vennootschap betaalt als normaal beschouwd kan worden, je vraagt dus niet meer dan een normale marktwaarde.

 

Tip:

De voornoemde herkwalificatie is enkel van toepassing wanneer u ruimtes verhuurt aan een vennootschap waarin u bestuurder bent. Is iemand anders mede-eigenaar van het  pand, en geen bestuurder van de betrokken vennootschap? Dan zal het gedeelte van huur dat hem of haar toekomt nooit geherkwalificeerd worden.

 

Naast deze huur is het ook aangewezen na te gaan of je ook nog kosten van je woning gedeeltelijk kan laten terugbetalen, soms kan je ook de meubels in je zakelijke ruimten verhuren.

 

Maak ook  een huurcontract op, zo toon je de wederzijdse verplichtingen in een geschreven stuk.