De BTW - Belasting over de toegevoegde waarde:

 HOOFD-PRINCIPES:

  • BTW is verschuldigd ten gevolge van: een ontvangen SOM, een uitgeschreven FACTUUR of een beëindigde levering of dienst.
  • Een factuur moet gemaakt worden ten laatste de 15e dag van de maand volgend op het hiervoor genoemde feit
  • Een BTW plichtige onderneming MOET iedere periode een aangifte indienen, OOK al is er geen activiteit of inkomsten.
  • BTW IS GEEN KOST NOCH EEN OPBRENGST! Het kan dus geen deel uitmaken van je verdienmodel of van je marge.

 

BTW tijdig betalen is een MUST:  je BTW budget voorzien, is het begin van een goed ondernemerschap.

 

Berekenwijze:

 PLICHT:  VERKOPEN        >>>>>>      U ONTVANGT VAN UW KLANTEN BEDRAGEN INCLUSIEF BTW

VERSCHULDIGDE BTW:                   DIT IS EIGENDOM VAN DE BELGISCHE STAAT

 

RECHT:  AANKOPEN                  >>>>>>            OP UW BEROEPSMATIGE AANKOPEN BETAALT U aan uw leveranciers BTW

  • VIA FACTUREN

AFTREKBARE BTW:                          DEZE KAN gerecupereerd worden, eerst in minderingVAN DE VERSCHULDIGDE BTW, mits bewijskrachtig stuk!

 ALS             VERSCHULDIGDE BTW:             >         RECUPEREERBARE BTW:

 

  • U DIENT DIT SALDO TIJDIG DOOR TE STORTEN NAAR DE ONTVANGER VAN DE BTW
  • U KAN VOORSCHOTTEN TE BETALEN, OM DE AFREKENING  TE MINDEREN.

 ALS            RECUPEREERBARE BTW:                   <         VERSCHULDIGDE BTW:

 

  • DIT BEDRAG WORDT OVERGEDRAGEN NAAR DE VOLGENDE PERIODE
  • DIT BEDRAG KAN WORDEN TERUGGESTORT : 8 WEKEN NA INDIENEN

 

Vaak voorkomende sancties:

- Niet tijdig betalen: 4 % intrest op het openstaande saldo verschuldigd bij betaling na de vervaldag. (te rekenen van de  20ste van de maand)

- Niet betalen: 15% boete op het te betalen bedrag.

- Niet tijdig indienen van de aangifte: € 100,00 boete per maand vertraging