Hoe factureert u voorschotten:

Btw is opeisbaar op de datum van ontvangst van een voorschot OF op datum van de opmaak van een voorschotfactuur.

Die verschuldigde btw moet u dan vermelden in de btw-aangifte voor het kwartaal waarin u de betaling of factuur ontvangt. Deze voorschotfactuur moet u uiterlijk de vijftiende dag van de maand na de maand van ontvangst van het voorschot  opmaken.

 

Hoe ga tewerk om de rekening te maken:

1) Bepaal het btw tarief

 

2a) Bepaal je voorschot en verhoog dit voorschot met het btw tarief

 • Maak een factuur van 5.000,00  + 6% BTW  maak een vermelding op de factuur OF
 • Maak een factuur van 5.000,00 + 21% BTW bij een werk die niet aan de voorwaarden van 6%  BTW voldoet OF
 • Bij btw verlegd, uiteraard geen btw maak de vermelding BTW verlegd

2b) Factureert u een totaal factuur met een "rond bedrag" - raden we af ( soms noodzakelijk omdat uw klant uit vrije wil een bedrag stort.)

 • Maak een factuur van 600 /1.06 + 6% BTW  bij een werk aan een woning ouder dan 10 jaar
 • Maak een factuur van 600/1.21 + 21% BTW bij een werk die niet aan de voorwaarden van 6% voldoet
 • Bij btw verlegd, uiteraard geen btw

 

3) Ga zo consequent te werk indien u meerdere voorschotten opvraagt 

 

4) Afrekening:

 • Bereken je totaalprijs, exclusief BTW;
 • Neem de betrokken voorschotfacturen EXCLUSIEF BTW en trek de gefactureerde bedragen af;
 • Bereken de BTW op het saldo.

 

5) Opmerkingen:

 • Ook als de klant vrijwillig een voorschot betaald MOET je een voorschotfactuur maken.
 • Pas op alle facturen consequent hetzelfde BTW tarief toe.
 • Verandert de opdrachtgever? zorg dat alle facturen in de keten, aan dezelfde geadresseerde zijn gericht, eventueel moet je CREDITNOTA'S maken.

 

 

Voorschotten  opgevraagd bij particulieren:

 

Deze methode is optioneel, omdat deze methode omslachtig is, raden we het gebruik van deze methode af: 

Via een circulaire 2019/C/65 heeft de administratie de opeisbaarheid van btw versoepelt in bepaalde gevallen:

a87bfce013de629dd83f2b1b1471e034345e9198.pdf (tamtam.pro)

 

U hoeft de btw bij toepassing van deze tolerantie maar te betalen wanneer u zelf betaald bent:

 

Voorwaarden:

 • Enkel voor particulieren ( geen btw nummer en geen rechtspersoon)-klanten, voor wie u een factuur uitreikt.
 • Dit moet consequent gebeuren.

 

Hoe ga tewerk om je voorschot op te vragen aan particulieren:

 

1) U houdt 2 nummerreeksen  bij in uw facturen:

 • De huidige reeks houdt u verder aan voor de  normale facturen aan klanten.
 • Voor de toekomstige klanten particulieren verzend u bij het opvragen van een voorschot een BETALINGSVERZOEK voor uw prestatie:

            Dit document BETALINGSVERZOEK is volledig gelijk aan de factuur ( dus ook met het bedrag van de btw, maar zonder het woord factuur                                 en zorgt voor een ondubbelzinnige   identificeerbare betaling, u vermeldt ook geen BTW apart.

 

2) Zodra de particulier klant betaald:

 • U houdt een nieuwe factuur nummerreeks waarbij u PAS factureert op het moment dat u betaald bent ( geheel of ten dele:  U verwijst naar uw betalingsverzoek nr. en de datum van betaling
 • Is er een deel betaling, dient u ook direct een factuur te maken voor het ontvangen bedrag, waar u dan de eventuele btw uit de ontvangen som berekent - Verwijs op uw factuur dan naar het nog openstaand saldo van het BETALINGSVERZOEK

 

Deze wijze is zeer omslachtig, maar op deze manier hoeft u  geen BTW voor te financieren, in afwachting van betalen door uw klant en blijft u toch in regel met de boekhoudwet.