BTW Aftrek bij Exploitatie van een Vakantiewoning:

Inleiding

Bij het exploiteren van een vakantiewoning komen diverse kosten kijken. Een belangrijk aspect voor verhuurders is de mogelijkheid om BTW  terug te vorderen op deze kosten. 

We gaan ook wat dieper in op alle kosten: niet alle kosten zijn aan BTW onderworpen!

Om BTW te kunnen recupereren moet u ook over een wettelijke correcte factuur, beschikken!

Aftrekbare (BTW-)kosten

1. Hypotheekrente en Financieringskosten

 • Hypotheekrente: De rente die betaald wordt op de hypotheek voor de vakantiewoning.
 • Financieringskosten: Kosten gemaakt voor het afsluiten van de hypotheek, zoals notariskosten en advieskosten.
 • Constructiekosten

2. Onderhoud en Reparaties

 • Regulier Onderhoud: Kosten voor schilderwerk, tuinonderhoud en schoonmaak.
 • Reparaties: Kosten voor reparaties aan apparatuur, dak, leidingen, etc.

3. Verzekeringen

 • Brandverzekering: Verzekering voor de woning zelf.
 • Inboedelverzekering: Verzekering voor de spullen in de woning.
 • Aansprakelijkheidsverzekering: Verzekering tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden.
 • Annulatieverzekering

4. Energie- en Waterkosten

 • Energiekosten: Kosten voor elektriciteit, gas en andere energiebronnen.
 • Waterkosten: Kosten voor waterverbruik.

5. Belastingen en Heffingen

 • Onroerende voorheffing : Gemeentelijke belasting voor eigenaren van onroerend goed.
 • Water: Belasting voor het beheer van waterkeringen en waterkwaliteit.
 • Rioolheffing: Kosten voor het gebruik van het riool.

6. Marketing en Promotie

 • Advertentiekosten: Kosten voor advertenties in verschillende media.
 • Websitekosten: Kosten voor hosting en onderhoud van een website voor de vakantiewoning.

7. Interieur en Inventaris

 • Meubels: Kosten voor de aanschaf en vervanging van meubels.
 • Apparatuur: Kosten voor huishoudelijke apparaten en elektronica.

8. Beheerkosten

 • Beheermaatschappij: Kosten voor een externe beheerder of bedrijf.
 • Beheerderskosten: Kosten voor een persoon die de woning beheert.

9. Schoonmaakkosten

 • Professionele Schoonmaak: Kosten voor schoonmaakdiensten tussen verhuurperiodes.

10. Overige Kosten

 • Juridische en Administratieve Kosten: Kosten voor advies van een accountant of belastingadviseur.
 • Reis- en Verblijfkosten: Kosten gerelateerd aan reizen voor beheer van de woning.
 • Abonnementskosten: Kosten voor televisie, internet en telefoon.

Vervoerkosten en Boodschappen

11. Vervoerkosten

 • Autokosten
 • Openbaar Vervoer: Kosten voor trein, bus, taxi, etc.
 • Parkeerkosten en Tolgelden: Kosten gemaakt tijdens zakelijke reizen.

12. Boodschappen en Benodigdheden

 • Schoonmaakmiddelen: Kosten voor reinigingsproducten.
 • Kleine Huishoudelijke Artikelen: Kosten voor bijvoorbeeld lampen en batterijen.

Administratieve Verplichtingen

13. Administratie

 • Boekhoudkosten: Kosten voor het bijhouden van de boekhouding.
 • Advieskosten: Kosten voor juridisch en financieel advies.
 • Vergunningen: Kosten voor noodzakelijke vergunningen.

100% recupereerbaar?

BTW artikel 45, paragraaf 2 quinquies, behandelt de aftrek van BTW voor kosten die direct gerelateerd zijn aan de exploitatie van een vakantiewoning. Dit artikel bepaalt dat exploitanten de BTW kunnen terugvorderen op kosten die noodzakelijk zijn voor de verhuur en het onderhoud van de vakantiewoning, mits deze kosten aantoonbaar en goed gedocumenteerd zijn.

Belangrijke aandachtspunten:

 • Zakelijk Gebruik: De woning moet aantoonbaar gebruikt worden voor verhuurdoeleinden.
 • Documentatie: Alle kosten moeten goed gedocumenteerd zijn met facturen en betalingsbewijzen.
 • Proportionele Aftrek: Indien de woning gedeeltelijk voor privédoeleinden wordt gebruikt, moet de BTW-aftrek naar rato worden berekend.

Gemengd gebruik?

Past u soms aan BTW onderworpen verhuur toe en soms vrijgesteld huur? Houdt dan rekening dat u de regels van het gemengd gebruik moet toepassen!

 

Conclusie

Het is essentieel voor exploitanten van vakantiewoningen om een nauwkeurige administratie bij te houden en alle relevante kosten goed te documenteren met waarachtige stukken.

Door de regels van BTW artikel 45, paragraaf 2 quinquies te volgen, kunnen zij optimaal profiteren van de BTW-aftrek op diverse kostenposten die verband houden met de exploitatie van hun vakantiewoning. Raadpleeg bij twijfel altijd een belastingadviseur om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de geldende fiscale regels en optimaal gebruik maakt van fiscale voordelen