Werkwijze:

Om uw kostprijs in te schatten , vragen wij u of een historiek van alle algemene rekeningen  van het vorige volledige jaar kan afleveren, op basis hiervan kunnen we ons ereloon bepalen.  Je kan dit steeds vragen aan je boekhouder. Als starter maken we een inschatting op basis van een gelijkaardige onderneming, die we bijsturen in functie van de prestaties in het dossier.

 

Het grote voordeel is dat je weet  wat u betaalt ( in principe all-in), en dus niet bang hoeft te zijn om een telefoontje, een mailtje te sturen of een afspraak te vragen ( in tegenstelling tot een per uur tarief, waarna je een factuur krijgt die moeilijk tegensprekelijk is, gezien de aard van ons werk.)

 

Inbegrepen:

 • BTW + Boekhouding 
 • Afsluiting van het boekjaar
 • Aangifte belastingen van u en eventueel uw partner.
 • Invullen formaliteiten

Kostprijs van diensten van derden zijn niet inbegrepen

 • Alle normale in te vullen documenten listings en fiches
 • Controle die tot één dag duurt  per jaar (normale tijdsbesteding van een controle)

We raden u wel steeds aan om daarnaast toch nog een fiscale rechtsbijstandsverzekering af te sluiten 

 • Opvolging periodiek in functie van de noodzaak in uw dossier
 • Opvolgen voorafbetalingen
 • Helpen opvolgen van ontbrekende stukken, die blijkens de boekhouding niet aanwezig zijn.
 • Alle gesprekken e-mails, vergaderingen, optimalisaties, adviezen in functie van het dagelijks ondernemen.
 • Ondersteunende software
 • Loonverwerking bedrijfsleider ( geen sociaal secretariaat nodig als er geen personeel is)
 • Sociale kas sturing
 • Verslaggeving, voorbereiden documenten Belgisch Staatsblad

  De publicatiekosten zijn niet inbegrepen.

 • Nalezen documenten
 • Financiële plannen, leveren documenten in kader van kredietaanvraag
 • Cycli van de jaarlijkse procedures
 • Opvolgen van de zakenrekening via CODA aanlevering ( elektronische bank uittreksels) – noodzakelijk om onze kostprijs onder controle te houden.
 • Mondeling adviezen inzake BTW vragen.

 

 

 

+ Facturatie-pakket Billtobox/Billit/... die je facturatie eenvoudig maakt.

 

Nooit inbegrepen in het forfait:

 • Voorgeschoten kosten, betaald aan derden ( bv. ondernemingsloket, BTW administratie, Nationale bank,..)
 • Kosten van experts, advocaten,...
 • Prestaties voor rechtzettingen ten gevolge van een vergissing uwentwege.
 • Procedure van bijzondere teruggaaf aangifte btw zoals VAT Refund
 • Kosten in kader van omschakeling naar andere onderneming of stopzetting;
 • Bijzondere adviezen die een  uitgeschreven antwoord vereisen
 • We behouden ons het recht u vooraf schriftelijk in te lichten dat een gevraagde opdracht niet in de forfait begrepen is.

 

Mocht de overeengekomen provisie, niet meer voldoende zijn, zal de prijs in overleg aangepast worden. Omgekeerd ook: neemt de boekhoudkundige  verwerking substantieel af, daalt de prijs, niet direct want er is altijd een ‘nazorg’ over het vorige boekjaar.