Verworpen uitgaven van personenwagens:

Wat met de BTW?

Wat is een voordeel alle aard?

 

Eerst en vooral prive gebruik:

De kosten  en BTW verbonden aan zuivere privéverplaatsingen zijn fiscaal niet aftrekbaar. Hoewel het woon-werkverkeer als een privéverplaatsing beschouwd wordt, bestaat wel een forfaitaire kostenaftrek voor de afgelegde woon-werk kilometers. Als zelfstandige kan u per afgelegde woon-werkkilometer 0,15 euro inbrengen als aftrekbare beroepskosten. een vaste plaats van tewerkstelling (40 dagen regel) is woon-werk!! Is het een vennootschap die een wagen koopt? dan speelt de regel van privé verplaatsingen geen rol.

 

Legt u soms beroepsverplaatsingen af met een eigen voertuig, m.a.w. een wagen die geen eigendom is van de firma, dan kan u een kilometervergoeding krijgen, ook deze kilometervergoeding ondergaat ook de onderstaande toegelaten belastingsaftrek! evenwel is de vergoedig privé niet belastbaar.

 

Voorbeeld:

Stel dus dat u een een auto 2 dagen in de week gebruikt voor privé verplaatsingen, kan je maximaal (5/7) of 71.43% van de kosten in rekening brengen, met eventueel nog onderstaande beperking  in te calculeren:

 

in de praktijk dient dit een beredeneerde, aanvaardbare factor te zijn, die enkel in eenmanszaken voortkomt.

 

Personenwagen aangekocht tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

Voor elektrische wagens verandert er nog niets, zij blijven aftrekbaar nog steeds volgens onderstaande  CO2 formule, met een maximum van 100%. 

Voor wagens met CO2 uitstoot , ongeacht of dit een hybride is of niet!!,  treedt een finale overgangsperiode in werking met volgende  fiscale aftrekbaarheid, die jaar na jaar afneemt:

 

  • 1 juli 2023 – 31/12/2024: Maximaal 100% – Minimaal 50% aftrekbaar
  • 2025: Maximaal 75% – Minimaal 0% aftrekbaar
  • 2026: Maximaal 50% – Minimaal 0% aftrekbaar
  • 2027: Maximaal 25% – Minimaal 0% aftrekbaar
  • 2028: 0% aftrekbaar

Voorbeeld:

Koopt u  dus een wagen met Hybride benzine motor op 01/07/2023 met 49 gram CO² uitstoot 

Kun je deze wagen in 

  • 2024: maximaal 96.73% aftrekken
  • 2025: Maximaal 75%
  • 2026: Maximaal 50%
  • 2027: Maximaal 25%
  • 2028: 0% aftrekbaar

voor het beroepsmatig aftrekbaar deel 

Personenwagen aangekocht tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2023:

 

Volgens de regels zoals de vorige periode, maar de fosiele brandstofkosten ondergaan sowieso een beperking van maximaal 50% aftrekbaarheid.

 

Personenwagen aangekocht tussen 1 januari 2018 en 31 december 2022:

Formule om het fiscaal aftrekpercentage te berekenen:

Aftrekpercentage = 120% - (0,5% x CO2-uitstoot x coëfficiënt)

De coëfficiënt hang af van het type brandstof:

Dieselmotor = 1

Benzine & LPG = 0.95

Aardgas = 0.9

Met daarbij een minimum aftrekpercentage van 50% en een maximum aftrekpercentage van 100%.

Voor wagens met een CO2-uitstoot van 200 of meer zal het aftrekpercentage echter forfaitair op 40% worden gezet.

ALLE kosten ( behalve politieboetes) dus ook  de brandstofkosten voortaan de aftrekpercentages van de  wagens zullen volgen en dus niet meer forfaitair aan 25% worden verworpen.


Deze regel is van toepassing vanaf 01/01/2020

 

Voorbeeld:

- Een elektrische wagens kan 100% afgetrokken worden.

- Een hybride wagen  (geen valse hybride!*) met een uitstoot van 40gr en een dieselmotor, die voorheen al voor 100% aftrekbaar, maar de brandstofkosten waren forfaitair slechts voor 75% aftrekbaar. Volgens de nieuwe formule zullen nu alle kosten voor deze wagen, daarbij ook de brandstofkosten, voor 100% aftrekbaar zijn tot 31/12/2024, daarna 75% - 50% - 25% - 0%

- Een hybride wagen van 60 gr en een dieselmotor zal ongeveer 90% aftrekbaar zijn; tot 31/12/2024, daarna 75% - 50% - 25% - 0%

- Een sportwagen met een uitstoot van 260 en benzinemotor die voorheen voor 50% aftrekbaar was, zal volgens de nieuwe formule (meer bepaald de uitzondering voor wagens boven 200gr uitstoot) 40% aftrekbaar blijken. tot 31/12/2024 daarna 0%

 

 

(*)Valse hybrides zijn  wagens die worden aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018 en die onvoldoende zijn uitgerust met elektrische batterijen ten opzichte van het wagengewicht. Deze wagens mogen in  de nieuwe formule niet hun gecombineerde CO2-uitstoot invullen, maar dienen enkel te kijken naar de CO2-uitstoot van de verbrandingsmotor, waardoor zij veelal slechts 40-50% aftrekbaar blijken.

Er is een overgangsregimes voor deze wagens voor zover zij werden aangekocht, geleased of gehuurd voor 1 januari 2018. Zij mogen nog steeds hun gecombineerde CO2-uitstoot hanteren.

Als de leasingtermijn afloopt en j

e wenst over te gaan tot het lichten van de aankoopoptie op deze wagen, mag je toch blijvend teruggrijpen naar de originele datum van het leasingcontract, volgensDe Minister van Financiën opvoorwaarde dat de aankoopoptie wordt gelicht door dezelfde vennootschap als diegene die leasing of renting overeenkomst heeft afgesloten.

Personenwagen aangekocht voor 1 januari 2018:

 

Bent een eenmanszaak: u kan 75% van de autokosten aftrekken tot de werking van 01/07/2023 vanaf past u de CO²-methode toe.

Bent u een vennootschap: volg de regels van hierboven beschreven methoden.