Gratis over een personenwagen mogen beschikken:

 

Alvorens een wagen aan te kopen op de vennootschap, is het noodzakelijk na te gaan of dit nog fiscaal interessant is, immers door de snel wijzigende wetgeving, die electricificatie van het wagenpark aanmoedigd, kan het kopen van een brandstof wagen zelfs nadelig zijn. Lees hier verder over dit complex onderwerp

 

Wanneer aan te rekenen:

een personenwagen wordt  ter beschikking gesteld door een vennootschap EN gebruikt voor woon/werk verkeer OF privé-ritten

 

Dit houdt in dat er een fictieve waardering wordt bepaalt op basis van onderstaande formule, Het bedrag die uit deze berekening voortkomt, moet worden terugbetaald aan de vennootschap of moet worden aangegeven als loon, waarop de genieter dan personenbelasting en sociale bijdrage zal betalen.

 

cataloguswaarde x quotiënt datum eerste inschrijving x gebruiksduur x CO2 percentage x 6/7

De specificaties zijn:

1. De cataloguswaarde van het voertuig in nieuwe staat

inclusief:

 • de catalogusprijs
 • alle opties en accessoires
 • de waarde van de zgn. optie packs die gratis worden aangeboden
 • de werkelijk betaalde BTW (voor tweedehands voertuigen: de BTW zoals op het aankoopfactuur staat)
 • exclusief: kortingen, vermindering en ristorno.

 


 

2. De datum eerste inschrijving van het voertuig

Deze wordt afbouwend  toegepast; een jaarlijkse vermindering op de berekende cataloguswaarde van 6% te rekenen vanaf het tweede jaar en met een minimum van 70%.


 

3. De gebruiksduur

Deze wordt gerekend vanaf de datum dat de bestuurder de beschikking krijgt over het voertuig tot de voorlaatste dag van het gebruik. De eerste dag moet steeds als een volledige dag gerekend worden en de laatste dag wordt niet meegerekend. In de formule wordt de duur gedeeld door het aantal dagen van het jaar van berekening.


 

4. Het CO2 percentage

Het basispercentage voor de berekening is 5,5 pct. Er wordt een referentie-uitstoot gehanteerd van 91 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 110 gr/km voor voertuigen met een ander type motor. Deze referentie-uitstoot wordt jaarlijks door een Koninklijk Besluit vastgelegd.

Wanneer de uitstoot hoger ligt dan de referentie-uitstoot wordt het berekeningspercentage vermeerderd met 0,1 % per CO2 gram tot een maximum van 18%.
Wanneer de uitstoot lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt het berekeningspercentage verminderd met 0,1 % per CO2 gram tot een minimum van 4%.

Indien er geen CO2 gegevens beschikbaar zijn zal een forfaitaire uitstoot gebruikt worden:

 • 195 g/km voor voertuigen met een dieselmotor
 • 205 g/km voor voertuigen met een ander type motor

 


 

Ter afsluiting nog enkele bepalingen:

 • Wanneer de verkrijger van het voordeel reeds een deel bijdraagt wordt dit afgetrokken van het berekende voordeel zoals hierboven is voorzien.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen opties (af fabriek) en accessoires, geplaatst door de dealer maar voor de ingebruikstelling.
 • Het VAA wordt berekend volgens de coëfficiënt gebruikt aantal dagen / aantal dagen in het jaar, gebeurlijk te herleiden tot een maandbedrag. Derhalve wijzigt het VAA maandelijks.

 

Wijzigingen 2022
De referentie-uitstoot:

 • Diesel:  75 gr/km
 • Benzine:  91 gr/km.
 • Het minimumbedrag  bedraagt 1.400 EUR per jaar.

Wijzigingen 2021
De referentie-uitstoot:

 • Diesel: 84 gr/km 
 • Benzine: 102 gr/km
 • Het minimumbedrag bedraagt  1.370 EUR per jaar.

 

Kun je deze aanrekening vermijden?

Enkel en alleen wanneer er geen privé gebruik is bij een personenwagen, kun je het voordeel alle aard vermijden, Dit is zeer uitzonderlijk, en meestal slechts toepasselijk als de 'genieter' een uitgebreid wagenpark heeft en een rittenadministratie bijhoudt:

Die vermeld bij voorkeur volgende zaken:

 • dagelijkse verplaatsingen waarbij het 100% beroepskarakter wordt aangetoond
 • datum van de rit
 • begin- en eindadres 
 • afgelegde kilometers per rit
 • totaal aantal afgelegde kilometers per dag
 • de kilometerstand bij het begin en einde van een periode

De administratie kan op elk moment de dagelijkse bijgewerkte rittenadministratie opvragen.

 

Vragen over de BTW op je wagenpark?