Je omzet is minder dan € 25.000,00 op jaarbasis:

Voor de btw-vrijstelling speelt de juridische vorm van je onderneming geen rol. Zowel eenmanszaken, vennootschappen als verenigingen mogen hier gebruik van maken, zolang hun omzet minder dan 25.000 euro per jaar bedraagt. Dit bedrag wordt helaas niet geindexeerd.

Wanneer je van de vrijstelling geniet, dan moet je je klanten geen btw aanrekenen, wat je goederen en diensten een stuk goedkoper maakt. Je hoeft ook geen btw-aangifte in te dienen, maar wel een omzet-klantenlisting!

Hoe aanvragen:

Als zelfstandige schrijf je je in bij een btw-controlekantoor. Je kiest VRIJWILLIG dan om als kleine onderneming te werken. vermeld op je facturen: onderaan vermeld je "bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen - BTW artikel56par2 ". Blijf je dagontvangsten nauwgezet bijhouden! Welliswaar zonder een BTW tarief te vermelden.

Tijdens het jaar dat je start als zelfstandige, wordt het totaal pro rata omgerekend. Ga je bijvoorbeeld als zelfstandige van start op 1 december, dan mag je in dat jaar maximaal 2.083,00 euro omzet hebben om aan de vrijstelling te voldoen.

Wat is omzet:

Om na te gaan of je van deze vrijstelling kan genieten, tel je enkel je omzet uit je Belgische activiteiten.

De algemene regel is dat je in principe alle verkopen en dienstprestaties die aan btw onderworpen zijn in rekening moet nemen voor de bepaling van het drempelbedrag. Op deze algemene regel bestaan er wel wat uitzonderingen.

 

Let op! In de zin van BTW omzet vallen ook ( vrijgestelde?) huurinkomsten onder de noemer van de omzet.

bvb. je hebt een kleine bijberoep €2.000,00 op jaarbasis, naast huurinkomsten van 3 panden die je 24.000,00 op jaar basis op levert > Je bent bTW plichtig voor je bijberoepje!

 

 

Wat als ik de omzet overschrijd:

Als je de grens van 25.000 euro overschrijdt, breng dan zo snel mogelijk je btw-controlekantoor/boekhouder op de hoogte. Is het een uitzonderlijk jaar en bedraagt je omzet minder dan 27.500 euro ( +10%)? Dan blijf je wellicht vrijgesteld. In andere gevallen ga je over naar de normale btw-aangifte en moet je meteen btw aanrekenen. je hoeft geen rechtzetting te doen op het omzet van het verleden , mogelijks kan je ook nog een deel van de btw op je investeringen recupereren.

Voordelen:

  • Je kan je diensten aan een lagere prijs aanbieden of anders gezegd "Bruto is Netto"! Zeker voor particulieren is BTW inclusief de prijs die ze vergelijken. ER blijft dus meer bij je onderneming hangen.
  • Je hoeft niet elke drie maanden een btw-aangifte in te dienen. minder boekhouderskosten.
  • Geen discussie met de btw-controle omtrent het toepasselijke btw-tarief.
  • Als starter kan je het eerste jaar een beetje sparen door eerst onder de BTW vrijstelling te starten. je kan tot 25.000,00 verdienen en dus wat BTW uitsparen.

Nadelen:

  • Je kan de btw die je betaald hebt, niet recupereren. de BTW maakt een deel uit van je aankoopkost, zorg dus ook dat je correct doorrekent!
  • Wil je verder groeien? Dan zal je je prijzen moeten optrekken vanaf het jaar waarin je meer dan 25.000 euro verdient omdat je dan wel btw aanrekent. meer factureren kan ook betekenen dat je minder zal verdienen!
  • Aankopen in het buiteland: zorg dat je altijd duidelijk maakt dat je geen recht op BTW aftrek hebt, anders dient je de Belgische BTW toch extra te betalen via een speciale aangifte - Als er onterecht BTW intracommunautair verlegd is toegepast.
  • De vrijstellingsregeling kan nooit van toepassing zijn voor horecazaken met een geregistreerd kassasysteem, zelfstandigen die werken in onroerende staat uitvoeren (aannemers, klusjes, schoonmaken, tuinman,..) en activiteiten met betrekking tot de verkoop van oude materialen.

 

Conclusie: Lever je veel aan particulieren, kan de btw vrijstelling een cash out-besparing opleveren.

Moet je veel investeringen doen de eerste 5 jaar t.o.v. lage inkomsten? Dan kan BTW recupereren soms wel een besparing opleveren. Het is dus een afweging die je in overleg met je boekhouder kan maken.

https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/5bac76c7-499e-45c2-bea0-fcf9eb93ee42