VOORAFBETALINGEN VAN BELASTINGEN

 

Op de inkomsten dienen er Belgische Belastingen betaald te worden:

Op het BRUTOLOON van een bedrijfsleider van een VENNOOTSCHAP hoef je in principe geen voorafbetalingen te storten, je moet immers wettelijke verplicht via een maandelijkse of trimestriele regeling reeds bedrijfsvoorheffing betalen. In speciale gevallen is voorafbetalen toch aangewezen.

In principe mag u dit betalen na het ontvangen van uw belastingbrief, die u  ten laatste op 30/06 van het 2e jaar volgend op het jaar van de winst ontvangt.

 

Er is wel de consequentie dat er verhogingen kunnen worden aangerekend als er blijkt dat de Belgische Staat er nadeel door had. Ook om hoge te betalen afrekeningen te vermijden is het aangewezen voorafbetalingen in te plannen.

 

 U kunt op 3 manieren deze belastingen voorzien:

 

Fiscaal Krediet bij uw kredietgever-financiële instelling

Voordelen:

 • De bank stort de provisie in één keer;
 • u geniet een belastingvermindering;
 • Op deze lening is de intrest een 100% aftrekbare beroepskost;
 • U betaalt iedere maand 1/12 van uw schuld terug aan de bank;

Nadelen:

 • Geld lenen kost ook geld, maar deze rentetarieven zijn lager dan de  "strafsanctie".

 

Zelf rechtstreeks per kwartaal storten naar de Belgische Schatkist

Voordelen:

 • U kan zelf beter sturen wat de belasting zal zijn op basis van uw inkomsten,
 • U geniet een belastingvermindering,
 • U hebt de mogelijkheid dit bedrag te spreiden of in één maal te betalen, dit kan voor begin april, juli oktober en december,

Nadelen:

 • Weersta aan de verleiding minder te storten of dit geld voor andere doeleinden te gebruiken.

 

Een "belastingpotje" reserveren op een spaarrekening:

 Voordelen:

 • Als u dit spaarpotje overschat hebt, kan u dit geld direct gebruiken;
 • U kan zelf uw reserve sturen;
 • U hoeft geen interest te betalen aan de bank;

Nadelen:

 • Weersta aan de verleiding minder te storten of dit geld voor andere doeleinden te gebruiken;
 • U hebt geen extra belastingvermindering;
 • U hoeft geen interest te betalen aan de bank.

 

Je bent starter?

Als starter hoeft u de eerste 3 boekjaren geen sancties te vrezen,  als u niet tijdig voorafbetaald.

 

U kan dus, als starter, zelf een permanente opdracht maken, zonder bijkomende kosten en periodiek ( maandelijks, kwartaal, semester) naar de dienst voorafbetaling storten. Dit spaart u weer wat interesten en eventueel dossierkosten uit.

 

De beste methode dient u voor uzelf te bepalen, onze voorkeur gaat uit naar een deel via een fiscaal krediet te betalen van de ZEKERE belasting en dit bijsturen met rechtstreekse stortingen, doorheen het jaar.

 

 

Vaak gestelde vragen:

 

Mag je dan ook meerdere keren per kwartaal storten?

ja dat mag! De datum 10/04 - 10/07 - 10/10 - 20/12 zijn ankerpunten, als u voor die datums voorafbetaald, is je vermeerdering beperkter, hoe vroeger in het jaar u voorafbetaald, hoe meer voordeel.

 

Mag ik met een andere rekeningnummer storten?

Dat mag, maar is te vermijden, zorg zeker dat deze rekening bij de boekhouder gekend is.

 

Ik heb veel te veel betaald voorafbetaald, kan ik dat sneller terugkrijgen?

Via myminfin kun je voorafbetalingen

 • Laten terugbetalen
 • Overdragen naar een later (aanslag)jaar
 • Gebruiken om een reeds gekende belastingsschuld aan te zuiveren