Maaltijdcheques


Zelfs indien er geen werknemers tewerkgesteld zijn in de onderneming, kunnen er maaltijdcheques toegekend worden aan de bedrijfsleider:
Er kunnen enkel maaltijdcheques aan de bedrijfsleider toegekend worden, wanneer er ook maaltijdcheques aan de werknemers  van dezelfde vennootschap toegekend worden.

Toelatingsvoorwaarden:

De toekenning van de maaltijdcheques aan de bedrijfsleider moet geregeld zijn in eens schriftelijke
individuele overeenkomst.

Waarde:

De totale waarde van de maaltijdcheque bedraagt maximum 8 euro

  • Werkgeversbijdrage : max. 6,91 euro
  • Eigen bijdrage: max. 1,09 euro.

Het bedrag van de cheque mag niet hoger zijn dan het maximumbedrag voorzien voor de werknemers.
Het aantal toe te kennen maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal effectief gewerkte dagen
(één maaltijdcheque per effectief gewerkte dag).

 

Praktijk:

De maaltijdcheques moeten maandelijks toegekend worden in functie van  het aantal dagen waarop de
bedrijfsleider vermoedelijk prestaties zal leveren. Uiterlijk de laatste dag van de 1ste maand die volgt op het
kwartaal wordt het aantal maaltijdcheques in overeenstemming gebracht met het aantal dagen
waarop de bedrijfsleider effectief gewerkt heeft.

De maaltijdcheques moeten op naam van de bedrijfsleider toegekend worden.

De geldigheidsduur van de maaltijdcheques is beperkt tot 6 maanden en de maaltijdcheque mag
enkel gebruikt worden voor de betaling van verbruiksklare voeding.

 

Belasting:

Cheques worden belast in de vennootschap ( er is 2 euro per cheque aftrekbaar)
Er is geen personenbelasting of sociale kas over verschuldigd.


Je betaald wel met de vennootschap een 'Handling'-FEE aan een dienstenverlenend bedrijf.

Ter vergelijking:

Een maaltijdcheque levert je 8 euro netto en kosten de vennootschap in totaal +- 10,35
Een dividend van 8 euro netto kost de vennootschap in totaal +- 12,00
8 euro nettoloon kost de vennootschap in totaal +- 14,60


Pas op !! Er geldt een maximum aantal maaltijdcheques voor bedrijfsleiders:
Zijn er werknemers tewerkgesteld in de onderneming : Het maximum aantal maaltijdcheques voor
bedrijfsleiders is gelijk aan het maximum aantal dagen dat door een voltijds tewerkgestelde werk
nemer tijdens het kwartaal in de onderneming gepresteerd kan worden (65 dagen/kwartaal in
een 5-dagenweek en 78 dagen/kwartaal in een 6-dagenweek).
Of
Er zijn geen werknemers tewerkgesteld in de onderneming : Er kunnen maximum 220 cheques
per jaar toegekend worden aan de bedrijfsleider. ( Dit maximum is afgeschaft doch we raden aan dit toch te volgen)
Je dient  ook je prestatie in zeker zin te kunnen aantonen, maak hier dus geen misbruik van, je kunt ook optimaliseren door op dagen dat je geen recht hebt op maaltijd cheques "de baan op te gaan" en zo een  forfaitaire dagvergoeding  vragen aan je vennootschap. Er is voor beide systemen voor de zelfde dag wel een cumul verbod.