Wat zijn aftrekbare beroepskosten

Beroepskosten zijn uitgaven die men gedaan heeft om een beroepsactiviteit te kunnen uitoefenen. Er moet dus een verband zijn tussen de kost en de beroepsactiviteit.

 1. De kosten moeten verband houden met de beroepsactiviteit. Privé-uitgaven zijn dus niet aftrekbaar.
 2. De kosten moeten in het jaar van aftrek zijn gedragen of betaald of het karakter hebben van een zekere en vaststaande schuld. Dus ook kosten die nog niet in het jaar zelf werden betaald maar waar men de factuur pas een jaar na de levering van de goederen of diensten,  ontvangt, kan in kosten geboekt worden.
 3. Om een belastbaar inkomen te verkrijgen of te behouden. Het is dus mogelijk dat men  uitgaven heeft maar nog geen (voldoende) inkomsten.
 4. Verantwoord door bewijsstukken. Men zal dus facturen, BTW bonnetjes, bankuittreksels, contracten moeten bijhouden als bewijsstuk.
 5. Laat altijd je btw nummer vermelden op de factuur, zonder vermelding van je factuurnummer is de btw in principe niet aftrekbaar

Kosten verband houden met (deels) beroepsmatig gebruikt gebouwen:

 • Huur en huurlasten ( op voorwaarde dat het huurcontract het toelaat)
 • Verwarming, elektriciteit, gas en water
 • Onderhoud
 • Herstellingen
 • Afschrijvingen op gebouwen en inrichting gebouwen
 • Onroerende voorheffing
 • Intresten op leningen van gebouwen

Kantoorkosten en administratiekosten

Volgende kosten komen hiervoor in aanmerking :

 • telefoon, internet en GSM
   • Enkel gsm kosten van werkende leden is aftrekbaar!
   • Bij verzamelfactuur zullen de andere gsm kosten als prive worden geboekt
 • bureelbenodigdheden
 • papier en fotokopieën
 • postzegels
 • abonnementen en bijdragen
 • vakliteratuur
 • cursussen en opleidingen

 

Vervoerskosten ( it's complicated - win eerst advies in vooraleer u uw situatie aanpast!)

Voor de autokosten verwijzen wij naar de uiteenzetting bij de verworpen uitgaven.

Voor vrachtwagens en bestelwagens kunnen 100 % aftrekbaar zijn voor het beroepsmatig gebruik. 

 

Vergoedingen aan derden

 • commissies
 • erelonen accountant, belastingconsulent
 • erelonen advocaat, notaris, architecten, enz
 • sociaal secretariaat
 • Verzekeringen
 • Risico dekkende verzekeringen

   • Brand
   • Ba onderneming
   • Voertuigenverzekering
   • Breuk, schade,
   • BA Gezin (= Familiale is privé)

  Inkomen behoudende verzekeringen

   • Gewaarborgd inkomen
   • Hospitalisatie verzekering
   • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
   • Schuldsaldo verzekering
   • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
   • Winst verlies verzekering

  Kapitaal opbouwende verzekeringen - Spaarplan

   • Pensioen toezeggingen ( IPT POZ)
   • Vrij aanvullend pensioen
   • Pensioensparen
   • Lange termijn sparen
   • Niet fiscale levensverzekering

Verkoopkosten

 • publiciteit
 • relatiegeschenken (50%)
 • restaurantkosten (69%)
 • sponsoring
 • beurskosten
 • etalage- en versieringskosten
 • verpakkingsmateriaal

Exploitatiekosten

 • klein materiaal
 • onderhoud en herstelling materieel en machines
 • wasserijkosten
 • huur materieel

Andere uitgaven

Sociale bijdragen 

personeelskosten : bezoldigingen, patronale lasten en andere personeelskosten

Financiele kosten

 

Afschrijvingen

Aankopen van goederen die meerdere jaren worden gebruikt worden als investeringen beschouwd. Hierop zal worden afgeschreven over verschillende jaren, afhankelijk van de levensduur. Op volgende investeringen kan worden afgeschreven :

 • afschrijvingen op gebouwen
 • afschrijvingen op kantoormaterieel
 • afschrijvingen op bureelmeubilair
 • afschrijvingen op voertuigen
 • afschrijvingen op inrichting gebouwen

 

“Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.

Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt.”

Artikel 49 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen