Werken uitvoeren tegen "BTW VERLEGD"

( vroeger “BTW medecontractant” maar sedert jaren bent u hopelijk vertrouwd met deze vermelding)

 

Voorwaarden:

-             De klant deelt zijn BTW nummer mee

-             De klant is ook BTW plichtig

-             Het betreft werken in onroerende staat ( inclusief tuinwerkzaamheden en schoonmaak!! In tegenstelling tot het tarief van 6%)

 

U dient vanaf heden volgende vermelding op de factuur te vermelden:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Behoudens samenspanning tussen de partijen, is de dienstverrichter ontslagen van de aansprakelijkheid ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde voorwaarde betreffende de hoedanigheid van de afnemer, wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist.”

 

Volgens de wettekst is deze vermelding enkel verplicht als de klant niet gehouden is tot indiening van de periodieke btw-aangifte en dit niet laat weten aan zijn dienstverrichter. Maar het lijkt eerder de bedoeling te zijn van de wetgever dat deze vermelding verplicht is als eender welke afnemer niet heeft laten weten of hij wel of niet periodieke btw-aangiftes moet indienen. Dus beter safe dan sorry

Deze wijzigingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2023.