Werken uitvoeren tegen 6% btw

 

Laat u werken in onroerende staat uitvoeren aan uw woning, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden tegen 6% btw

Voorwaarden:

-               Gebouw ouder dan 10 jaar

-              Het gebouw is voor bewoning bestemd voor minstens 50%

-              Het betreft werken in onroerende staat (geen schoonmaak of tuinwerken)

 

De aannemer mocht op heden het 6%-btw-tarief alleen toepassen als die een btw-attest tekent waarbij de KLANT verklaart dat alle voorwaarden ter zake vervuld zijn. Zonder zo’n attest moest er 21% btw aangerekend worden. Het is dus belangrijk dat u voor de werken t.e.m. 31/12/2021 wel nog zo’n attest kan voorleggen!!

 

Wat verandert er nu?

Dat attest wordt vervangen door een verklaring op de factuur. Op basis van de verklaring die dus mee op de factuur vermeld staat, heeft de klant/afnemer van de werken een maand de tijd, vanaf ontvangst van de factuur, om te reageren naar de aannemer toe, mocht er toch niet aan de voorwaarden voor het 6% tarief voldoen.

 

U dient vanaf heden volgende vermelding op de factuur te vermelden:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [vijftien of tien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer” .

 

Deze wijziging treedt  in werking op 1 januari 2022.

 

6% BTW op groene energie investering? Klik hier

U dient voor energetische werken volgende clausule op de factuur te vermelden:

Btw tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat: (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

 

Bijzondere situaties aan 6% BTW - Aanhorigheden

 

Het tarief van 6% kan onder bepaalde voorwaarden ook van toepassing zijn voor werken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning, maar ook op ‘aanhorigheden’ ervan, zoals garages, opritten, buitenterrassen, zwembaden, enz.

 

GARAGES: Geïntegreerd in de woning. Een garage is natuurlijk op zich geen woning. Toch kunnen de bouw van en de werken aan de garage (bv. het leggen van vloeren of elektriciteit) tegen 6% gefactureerd worden als die garage ‘geïntegreerd’ is in de woning.

De garage moet niet tegen de woning aangebouwd zijn. Ze moet gewoon ‘bij de woning horen’ en een onmiddellijk nut voor de bewoner met zich meebrengen. Ook als de garage losstaat van de woning, bv. achteraan in de tuin, kunnen de werken dus tegen 6% btw uitgevoerd worden (aanschrijving nr. 6, 22.08.1986, nr. 51). 

U kunt er in de praktijk van uitgaan dat werken aan een garage in principe tegen 6% btw gefactureerd kunnen worden. Een garage heeft in feite immers altijd een direct nut voor de bewoner van de woning.

Let op! Garages die u laat bouwen om te verhuren, vallen sowieso niet onder het gunsttarief (parl. vr. nr. 120, Vanrenterghem, 14.02.1986) .

Tip 1. Ook carports vallen onder dezelfde voorwaarden onder het 6%-btw-tarief.

Tip 2. Het verlaagd tarief is ook van toepassing als de garage enkel gebruikt wordt als fietsenstalling (parl. vr. nr. 533, Temmerman, 25.07.2013) .

 

OPRITTEN, PADEN: Een oprit of een pad dat de openbare weg verbindt met de woning zelf kan aangelegd worden tegen 6% btw als het gaat om “een weg die de woning rechtstreeks verbindt met de openbare weg en die gebruikt wordt door de bewoners en/of de bezoekers van die woning”(btw-beslissing nr. E.T. 80.398, 01.10.1996) .

Een pad van de straat naar de voordeur van de woning of een weg van de straat naar een garage die in de woning geïntegreerd is of die tegen de woning aangebouwd is aangelegd worden tegen 6% btw.

 

Wat kan NIET tegen 6%? O.a. de aanleg van een wandelpad in de tuin, de aanleg van een weg van de straat naar een ‘niet-geïntegreerde’ garage in de tuin of de aanleg van een weg van de woning naar een losstaande garage kan niet tegen 6% btw gefactureerd worden.

 Het is dus mogelijk dat op eenzelfde factuur twee verschillende btw-tarieven gehanteerd worden!

Let op! De aanleg van een parking is steeds onderworpen aan het normaal tarief van 21%, zelfs indien die parking aan de woning grenst. Is de parking meteen ook de oprit, dan kan het eventueel wel tegen 6%.

 

TERASSEN: De aanleg van een buitenterras kan tegen 6% btw gefactureerd worden op voorwaarde dat het terras aan de woning grenst. Een terras dat achteraan in de tuin aangelegd wordt of dat alleen grenst aan het tuinhuisje of aan een garage, maar niet aan de woning kan dus niet tegen 6% gefactureerd worden.

 

ZONNEWERINGEN: Daarvoor geldt dezelfde redenering. De levering met plaatsing van zonnetenten (luifels) aan de buitenkant van de woning kan tegen 6% btw gefactureerd worden. Zonnewering aan de binnenkant kan dus niet tegen 6% btw, al is de rechtspraak hier soms verdeeld over.

 

AFSLUITINGEN: Nooit 6% btw. Afsluitingen en omheiningen kunnen in principe nooit tegen 6% btw gefactureerd worden. Ook toegangspoortjes in die omheiningen vallen buiten het verlaagd tarief (KB nr. 20, bijlage, tabel A, XXXVIII, §4, 1°) .

 

MUREN: Muurtjes die grenzen aan de woning en die geen eigenlijke scheiding of afbakening van de eigendom vormen, bv. een muurtje gebouwd langs een buitenterras ter bescherming tegen de wind, komen dan weer wel in aanmerking voor het verlaagd tarief.

 

ZWEMBADEN en SAUNA’S: Nooit 6% btw. Werken die betrekking hebben op de aanleg van een zwembad en/of de bouw van een sauna zijn altijd uitgesloten van het verlaagd tarief (KB nr. 20, bijlage, tabel A, XXXVIII, §4, 2°) .

Let op! Dat geldt natuurlijk ook voor de aanleg van een terras dat grenst aan het zwembad en de bouw van een poolhouse.

 

JACCUZI / BUBBELBAD: kan uitzonderlijk aan 6% aangekocht worden mits de inhoudvolume van het "bad" kleiner is dan 1000 liter en dit bad met leidingen geintegreerd wordt.

 

Brandmelders, Rookmelders: kunnen aan 6% indien er plaatsing is bij de levering.

 

TUINWERKZAAMHEDEN