Werken uitvoeren tegen 6% btw

 

Laat u werken in onroerende staat uitvoeren aan uw woning, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden tegen 6% btw

Voorwaarden:

-               Gebouw ouder dan 10 jaar

-              Het gebouw is voor bewoning bestemd voor minstens 50%

-              Het betreft werken in onroerende staat (geen schoonmaak of tuinwerken)

 

De aannemer mocht op heden het 6%-btw-tarief alleen toepassen als die een btw-attest tekent waarbij de KLANT verklaart dat alle voorwaarden ter zake vervuld zijn. Zonder zo’n attest moest er 21% btw aangerekend worden. Het is dus belangrijk dat u voor de werken t.e.m. 31/12/2021 wel nog zo’n attest kan voorleggen!!

 

Wat verandert er nu?

Dat attest wordt vervangen door een verklaring op de factuur. Op basis van de verklaring die dus mee op de factuur vermeld staat, heeft de klant/afnemer van de werken een maand de tijd, vanaf ontvangst van de factuur, om te reageren naar de aannemer toe, mocht er toch niet aan de voorwaarden voor het 6% tarief voldoen.

 

U dient vanaf heden volgende vermelding op de factuur te vermelden:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [vijftien of tien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer” .

 

Deze wijziging treedt  in werking op 1 januari 2022.