Lenen van de vennootschap

Een bedrijfsleider die geld uit zijn vennootschap nodig heeft, maakt vaak gebruik van de techniek van de lening. Er bestaan drie types van vaak gebruikte leningen:

  • Opnemen via de rekening-courant van de bedrijfsleider 
  • Een gewone lening met vaste looptijd 
  • Een hypothecaire lening 

Logischerwijs wilt u zo goedkoop mogelijk bij uzelf gaan lenen Indien de bedrijfsleider te lage rente betaalt, of een renteloze lening aangaat, dan wordt er een (privé) belastbaar voordeel van alle aard gecreëerd, waarop u personenbelasting verschuldigd bent. Om de waarde van het voordeel van alle aard vast te stellen worden wettelijk vastgelegde referentievoeten gebruikt. 

om de historische en actuele rentevoeten te vinden kan u hier een overzicht vinden.

Hou het debetsaldo van de rekening-courant in de vennootschap goed in de gaten, en betaal deze zo spoedig mogelijk terug. De aan te rekenen intresten zijn immers hoog. De intrestvoet debet saldo op rekeningen courant bedraagt gemiddeld altijd 9%, dus duur!

 

Definieer duidelijk over welk type lening u aangaat, en neem dit op in een geschrift. Op deze manier kan u bij een latere controle de toegepaste intrestvoet verantwoorden. een lening opnemen kan een onderdeel van je loon pakket zijn, zorg dat dit dan ook in de notulen van de algemene vergadering bevestigd word.

 

Wenst u prive te lenen bij uw eigen vennootschap om een onroerend goed aan te kopen? je kan deze interesten ook in mindering brengen van je onroerend inkomen!