Een onderneming is een organisme die  moet evolueren in kader van de individuele noden die zich voordoen ten gevolge van de economisch realiteit, die gaat verder dan werken en factureren.

 

De volgende kernwoorden wapenen u alvast om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van de huidige wetgeving.

 

Samen met u denken we na over de structuur van uw onderneming, rekening houdend met uw ambitie, engagement, onderneming risico’s, belastingdruk, doel, investeringsbehoefte en vermogensplanning. Steeds met eerbied voor uw wensen, maar objectief over de haalbaarheid en met een nuchter kijk voor de realiseerbaarheid.

 

Organisatie van je onderneming:

 • Mijn activiteit van bijberoep naar hoofdberoep, wat houdt dit in?
 • Wat zijn de voordelen of nadelen van een vennootschap?
  • Word ik best een VOF, CommV of een BV?
 • Heb ik nood aan een patrimoniumvennootschap, holding, bestuurdersvennootschap?

Financiële kosten bij groeien:

 • Neem ik beter aandelen over of het handelsfonds van een concurrent?
 • Ik moet een prognose maken voor de bank!
 • Bijkomend personeel? Kan ik dat betalen? Wat zijn de kosten?

Samenwerken:

 • Hoe kan ik samenwerken met een collega?
 • Kunnen we spelregels opmaken i.v.m. rechten en plichten in een samenwerking?
 • Samen een vennootschap?
 • Problematiek van freelancers, werkende vennoten, schijnzelfstandigen.

Financiële Nood:

 • Heb ik recht op subsidies?
 • Hoe trek ik investeerders aan?
 • Hoe maak ik mij aantrekkelijk voor banken?
 • Alternatieven om geld aan te trekken?

Overnemen:

 • Is de gevraagde prijs verantwoord?
 • Haalbaarheid t.o.v. investeringsmiddelen?
 • Eenmanszaak overbrengen naar vennootschap kan dat?

Internationaal:

 • Is mijn structuur geschikt voor internationale handel?
 • Heb ik nood aan een buitenlandse boekhouder?
 • BTW en EU – allesbehalve een unie.

Voor fusies en splitsingen, werken we samen met experten, conform de wet is de tussenkomst van een onafhankelijke cijferberoeper in deze juridische wijziging verplicht