Geen btw-nummer, geen btw-aftrek!

 

Wat als u uw btw-nummer niet vermeld? Dan kan de Btw-administratie daar moeilijk over doen én dat doet ze dan ook geregeld.

 

Staat uw btw-nummer m.a.w. niet op de factuur, dan is die factuur niet in orde en geeft die geen recht op aftrek van de btw.

Vooral opletten met nutsvoorzieningen! In de praktijk loopt het inderdaad heel dikwijls mis met de facturen van gas, elektriciteit, water en internet. Die aansluitingen dateren dikwijls immers al van vóór u zelfstandige werd. U moet dan m.a.w. expliciet vragen om uw btw-nummer mee op de factuur te zetten als u de btw daarop gedeeltelijk in aftrek wilt brengen. Maak wel steeds de afweging , doe dat niet zomaar voor uw elektriciteitsfactuur. U wordt dan immers een professionele afnemer waardoor u 21% btw verschuldigd bent in plaats van 6% btw. Bovendien soms kan u deze factuur  vaak slechts gedeeltelijk btw-matig  recupereren. Het moet dus de moeite zijn alvorens de factuur over te zetten naar een professioneel contract.

Staat uw btw-nummer niet op de factuur, dan is de btw niet recupereerbaar. Let daarbij vooral op leveranciers bij wie u al klant was vóór u zelfstandige werd. zorg er ook voor dat de vormvereisten allemaal in orde zijn.