Checklist overname handelsfonds

 

Om de kandidaat-overnemer correct in te lichten is een ingvulde checklist NOODZAKELIJK

Deze checklist kunt u al aan de uitbaters kan bezorgen, indien nodig kunnen we een geheimhoudingsverklaring afleveren.

 

Overnameprijs: 

 • Wat is de gevraagde overnameprijs?
  Voor het clienteel?
  Voor het materiaal?
  Voor de voertuigen?

Gewenste datum van overdracht:

 

Financiele boekhoudkundige gegevens:

 • Resultatenrekening laatste 5 jaar + de overeenstemming in de aangifte van de belastingen.
 • Historieken van de werkingskosten

 

Wettelijk verplichte attesten om de overnemers van de hoofdelijke aansprakelijkheid van fiscale en sociale schulden te ontslaan:

 

 

 

Details investeringen:

 • Lijst met verkoopprijzen van over te dragen investeringen, neem ook van ALLES FOTOS VOOR DE OVERDRACHT
 • Neem foto's vanuit iedere hoek van de ruimten, die u zal overnemen.
 • De afschrijvingstabel kan tot basis dienen:
 • Zijn er investeringen die in bruikleen zijn? 
 • Geleasde goederen?
 • Investeringen die expliciet geen deel uitmaken van de overname?

 

Het handelshuurcontract:

Is de handelshuurovereenkomst van het pand waarin de handelszaak gevestigd is, nauwkeurig onderzocht?

 • Eind van de lopende termijn
  •     Eventueel hernieuwing aangevraagd?
 • hoeveelste huurhernieuwing
 • is het contract geregistreerd?
 • Huurprijs?
  • Is er een aandeel  prive niet aftrekbare kost
 • Per maand te betalen?
 • Is er materieel en outillage?
 • Wie betaald de onroerende voorheffing?
  • Hoeveel?

 

Licht de VERHUURDER van de nieuwe vennoten/zaakvoerders.

Is de verhuurder bereid een volledig nieuw contract te tekenen?

 

Het personeelstoestand:

Wordt er samengewerkt met een sociaal bureau?

Personeelslijst:

Zijn er medewerkers in de zaak met een opzegtermijn?

 

Bestaande contracten die moeten worden overgenomen:

Contracten over te nemen? Niet opgesomde contacten zijn niet over te laten en maken geen deel uit van de overname

 • Investeringen in leasing?
 • Betaalterminal aanwezig?
 • Onderhoud brandblussers?
 • Afvalophaling?
 • Nummer overdracht vast lijn?
 • Overdacht emailadres en website?
 • Publiciteitsbureau?
 • Geleasde goederen en gehuurde goederen die overgaan?
 • Is er een brouwerscontract?
 • ...

 

Niet benoemde  contracten zijn NIET overgenomen

 

De stock/voorraad handelsgoederen:

Hoe worden de aanwezig stock overgedragen?

Wordt er een aparte factuur gemaakt?

Wat met de verbruiksgoederen?

 

Diverse vragen:

Kunnen er cadeaubonnen zijn uitgeschreven onder de vorige uitbating?

 

Energieprijzen: Is het huidige energiecontract marktconform of eerder onderschat tov de huidige energieprijzen?

 

Voorschotten betaald door klanten voor toekomstige evenementen?

 

Zijn er prijs afspraken met klanten?

 

Reservatie van groepen op bepaalde ogenblikken?

 

Financiering:

Staat de overlater open voor een VENDOR LOAN? Betaling op termijn?