Verhuist uw vennootschapszetel mee? dit moet worden gepubliceerd in het Belgische Staatsblad, u vindt hier de kostprijs.

Is dit tevens uw vestingsadres van uw onderneming? op het niveau van de Kruispuntbank  en de BTW administratie moet dit worden aangepast, u vindt hier de kostprijs.