Forfaitaire kosten aan te rekenen aan de vennootschap

 

Met een forfaitaire onkostenvergoeding wordt bedoeld dat de vennootschap u dus een vast bedrag per maand terugbetaald als kosten eigen aan de vennootschap en waarvoor u dus geen bonnetjes of facturen worden voorgelegd, er wordt uitgegaan van een plausibel verbruik in functie van de activiteit en de hoedanigheid van de "genieter"

 

Voorwaarden:

De grootte van deze onkostenvergoeding is echter niet voor iedereen hetzelfde en moet minstens redelijk zijn, dus is deze onkostenvergoeding functie gebonden. de forfaitaire bedragen worden niet geïndexeerd, De werkgever dient aan te tonen welke werknemers een vergoeding krijgen,

 

waar door de fiscus kan aangetoond worden dat het autokosten of representatiekosten betreft, dient de aftrekbaarheid beperkt te worden,
wordt aangetoond dat de kosten vergoedingen voor maaltijden " op de baan" betreffen, dan kunnen geen maaltijdcheques worden uitgereikt.


De vennootschap moet kunnen aantonen dat het beroepsmatige kosten zijn.


Belasting:

Deze "terugbetalingen" wordt niet belast het is immers een terugbetaling van  een raming van werkelijke kosten

Als u een redelijke verantwoording kan geven, is het de fiscus die het tegendeel moet bewijzen.


Hoe ga je tewerk:

Leg eerst voor uzelf eens een dossier aan over welke kosten en bedragen het zou kunnen gaan:

 • Op de website van de sociale zekerheid vindt je al heel wat inspiratie 
 • Parkingkosten, openbaar vervoer, kilometervergoeding van een prive wagen, carwash
 • Traktaties aan klanten
 • Kleine aankopen bureelmateriaal
 • Energieverbruik van een niet door de vennootschap betaalde werkplek
 • Vergoeding voor maaltijden tijdens dienstreizen,
 • Prive telefoon - internet thuis,
 • Vergoeding kantoorkosten in de privé-woning,
 • Representatievergoedingen (geschenken, receptiekosten thuis), …
 • Dagvergoedingen

Indien u overtuigd bent dat u dit kan verantwoorden, geef dan de maandelijkse kosten door aan uw sociaal secretariaat of aan ons en neem hiervoor eenzelfde maandelijks bedrag. U vraagt aan het sociale secretariaat deze kosten op te nemen onder "kosten eigen aan de werkgever".

 

Pas op voor verboden dubbel gebruik: Als zaken reeds via reële stukken in de boekhouding worden ingebracht kan u niet nog eens dezelfde kost als kosten eigen aan de vennootschap verantwoorden.

 • Een wagen van de zaak, kan geen kilometervergoeding teweeg brengen
 • Zit het internetabonnement van je thuis reeds in kosten? dan kan je geen forfait voor internet rekenen.
 • Stop je systematisch alle bonnetjes, ticketjes, etentjes in kosten via bewijsstukken,.. tja..trop is teveel...

 

Alternatief:

Voor sommige van deze zaken kan de kosten direct betalen met de vennootschap voordeliger zijn, er moet dan mogelijks wel een voordeel alle aard aangerekend worden.