Een zelfstandige krijgt minder wettelijk pensioen dan een werknemer of ambtenaar. Daarom is het essentieel om zelf een aanvullend pensioen op te bouwen.

Dat kan met verschillende formules waarvan de populairste zich bevinden in de tweede pensioenpijler : VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), IPT (Individuele Pensioentoezegging) en POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen).