Verworpen uitgaven van personenwagens

 

Formule om het fiscaal aftrekpercentage te berekenen:

 

Aftrekpercentage = 120% - (0,5% x CO2-uitstoot x coëfficiënt)

De coëfficiënt hang af van het type brandstof:

Dieselmotor = 1

Benzine & LPG = 0.95

Aardgas = 0.9

Met daarbij een minimum aftrekpercentage van 50% en een maximum aftrekpercentage van 100%.

Voor wagens met een CO2-uitstoot van 200 of meer zal het aftrekpercentage echter forfaitair op 40% worden gezet.

ALLE kosten ( behalve politieboetes) dus ook  de brandstofkosten voortaan de aftrekpercentages van de  wagens zullen volgen en dus niet meer forfaitair aan 25% worden verworpen.


Deze regel is van toepassing vanaf 01/01/2020

 

Wat met de BTW?

Wat is een voordeel alle aard?

 


Enkele Praktijkvoorbeelden:

 

- Een elektrische wagens kan 100% afgetrokken worden.

- Een hybride wagen  (geen valse hybride!*) met een uitstoot van 40gr en een dieselmotor, die voorheen al voor 100% aftrekbaar, maar de brandstofkosten waren forfaitair slechts voor 75% aftrekbaar. Volgens de nieuwe formule zullen nu alle kosten voor deze wagen, daarbij ook de brandstofkosten, voor 100% aftrekbaar zijn.- 

- Een hybride wagen van 60 gr en een dieselmotor zal ongeveer 90% aftrekbaar zijn.

- Een sportwagen met een uitstoot van 260 en benzinemotor die voorheen voor 50% aftrekbaar was, zal volgens de nieuwe formule (meer bepaald de uitzondering voor wagens boven 200gr uitstoot) 40% aftrekbaar blijken.

 

 

(*)Valse hybrides zijn  wagens die worden aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018 en die onvoldoende zijn uitgerust met elektrische batterijen ten opzichte van het wagengewicht. Deze wagens mogen in  de nieuwe formule niet hun gecombineerde CO2-uitstoot invullen, maar dienen enkel te kijken naar de CO2-uitstoot van de verbrandingsmotor, waardoor zij veelal slechts 40-50% aftrekbaar blijken.

Er is een overgangsregimes voor deze wagens voor zover zij werden aangekocht, geleased of gehuurd voor 1 januari 2018. Zij mogen nog steeds hun gecombineerde CO2-uitstoot hanteren.

Als de leasingtermijn afloopt en j

e wenst over te gaan tot het lichten van de aankoopoptie op deze wagen, mag je toch blijvend teruggrijpen naar de originele datum van het leasingcontract, volgensDe Minister van Financiën opvoorwaarde dat de aankoopoptie wordt gelicht door dezelfde vennootschap als diegene die leasing of renting overeenkomst heeft afgesloten.