Start Horecazaak


Stap voor stap naar een succesvolle horecazaak

Als ervaren boekhoudkantoor begrijpen wij als geen ander dat het starten van een horecazaak een spannende en uitdagende onderneming is. Daarom bieden wij een stapsgewijze begeleiding aan om jouw droom van een eigen horecazaak te verwezenlijken.

 • Opleidingen en attesten

  1. Leidinggevend personeel: Hoewel het in Vlaanderen niet verplicht is om een basiskennis bedrijfsbeheer aan te tonen, is het sterk aan te raden. Dit kan door een diploma, een attest van een erkende opleiding of voldoende praktijkervaring. Het hebben van deze kennis kan bijdragen aan het succesvol beheren van je horecazaak.
  2. Hygiëne en voedselveiligheid: Je moet voldoen aan de normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dit houdt onder andere HACCP-normen in (Hazard Analysis Critical Control Points).

  Juridische vorm en inschrijving

  1. Kies de rechtsvorm: Bepaal of je een eenmanszaak of een vennootschap (bv. BV, NV, VOF, enz.) wil oprichten.
  2. Inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO): Je moet je onderneming inschrijven bij de KBO. Dit doe je via een erkend ondernemingsloket.
  3. BTW-nummer aanvragen: Dit gebeurt meestal tegelijkertijd met je inschrijving bij de KBO.

  Lokale vergunningen en meldingen

  1. Stedenbouwkundige vergunning: Als je structurele werken wil uitvoeren of de bestemming van het pand wil wijzigen, moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.
  2. Milieuvergunning: Afhankelijk van de aard en omvang van je activiteiten kan je een milieuvergunning nodig hebben. Dit kan variëren van meldingsplicht tot een klasse 1 of klasse 2 vergunning.
  3. Brandveiligheid: Zorg ervoor dat je horecazaak voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften en vraag, indien nodig, een brandveiligheidsattest aan.
  4. Exploitatievergunning: In sommige gemeenten is een specifieke horecavergunning of exploitatievergunning vereist.
  5. Terrasvergunning: Als je een terras wil uitbaten, moet je hiervoor vaak een aparte vergunning aanvragen bij de gemeente.

  FAVV en hygiëne

  1. Registratie bij het FAVV: Elke horecazaak die voedsel of dranken verkoopt, moet zich registreren bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
  2. Keuring van installaties: Zorg ervoor dat alle keukeninstallaties en apparaten gekeurd zijn volgens de geldende normen.

  Specifieke vergunningen

  1. Drankvergunning: Als je alcoholische dranken wil serveren, heb je een drankvergunning nodig.
  2. Alcoholvergunning: Afhankelijk van de aard van de alcoholische dranken die je wil serveren, moet je een specifieke vergunning aanvragen. Voor het schenken van sterke dranken (zoals sterke bieren, wijnen en sterke dranken) is een aanvullende vergunning vereist. Deze vergunning wordt aangevraagd bij de gemeentelijke overheid en kan aanvullende voorwaarden met zich meebrengen, zoals leeftijdsbeperkingen en openingsuren.
  3. Muziekvergunning: Voor het afspelen van muziek in je zaak heb je een vergunning nodig van SABAM en eventueel een bijkomende vergunning voor het gebruik van mechanische muziek (Billijke Vergoeding).

  Geregistreerd Kassasysteem (GKS) en btw-bonnen

  1. Verplichting tot het gebruik van een GKS: Als je als horecazaak meer dan 25.000 euro omzet per jaar genereert uit ter plaatse verbruikte maaltijden, ben je verplicht om een GKS te gebruiken.
  2. Aanschaf van een GKS: Kies een gecertificeerd GKS. Laat het systeem installeren door een erkende installateur en registreer je GKS bij de FOD Financiën via de online applicatie Intervat. Je ontvangt een GKS-kaart die in de kassasysteem moet worden geplaatst om het systeem te activeren.
  3. Gebruik van de GKS: Voor elke transactie moet je een geregistreerd kasticket uitgeven. Dit is een btw-bon die alle verplichte informatie bevat, zoals datum, tijd, omschrijving van de goederen of diensten, en het btw-bedrag. Bewaar de kopieën van de kastickets gedurende minstens 7 jaar.
  4. Verplichting tot het uitreiken van btw-bonnen: Als horecazaak ben je verplicht om btw-bonnen uit te reiken voor alle verkopen van goederen en diensten. De btw-bon moet alle verplichte informatie bevatten, zoals het btw-nummer van je onderneming, de omschrijving van de geleverde goederen of diensten, het bedrag exclusief btw, het btw-tarief, en het totaalbedrag inclusief btw.
  5. Administratie en boekhouding: Zorg voor een correcte registratie van alle omzet in je boekhouding. Dit omvat zowel de inkomsten uit maaltijden als uit dranken. Dien periodiek een btw-aangifte in bij de FOD Financiën, waarin je de verschuldigde btw aangeeft en eventueel betaalde btw kunt aftrekken.
  6. Controle en naleving: Zorg ervoor dat je kassasysteem en btw-bonnen voldoen aan de wettelijke eisen om problemen tijdens fiscale controles te voorkomen. Train je personeel in het correcte gebruik van het GKS en de uitgifte van btw-bonnen.

  Personeel

  1. RSZ-aangifte: Als je personeel aanneemt, moet je deze inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
  2. Dimona-aangifte: Elke aanwerving en beëindiging van een arbeidsovereenkomst moet aangegeven worden via het Dimona-systeem.
  3. Arbeidsongevallenverzekering: Je bent verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor je personeel. Deze verzekering dekt de kosten van arbeidsongevallen die tijdens het werk of op de weg van en naar het werk gebeuren.

  Openingsuren en sluitingsuren

  1. Reglementering: Informeer je over de lokale reglementering omtrent de openingsuren en sluitingsuren van horecazaken in je gemeente.

  Uithangbord en reclame

  1. Vergunning voor uithangbord: In sommige gemeenten heb je een vergunning nodig voor het plaatsen van een uithangbord of reclamepaneel aan je zaak.

  Deze stappen vormen een algemeen overzicht en kunnen variëren afhankelijk van de specifieke gemeente en de aard van je horecazaak. Het is aan te raden om contact op te nemen met je lokale ondernemingsloket of de gemeente voor gedetailleerde informatie en begeleiding bij het opstarten van je horecazaak

Door onze persoonlijke benadering zorgen wij ervoor dat je de juiste ondersteuning krijgt die past bij de specifieke behoeften van jouw toekomstige horecazaak.


Neem de eerste stap naar jouw eigen horecazaak

Ontvang nu professionele begeleiding voor het starten van jouw horecazaak. Wij helpen je graag op weg naar succes!